Home Izbori 2018

Izbori 2018.

Dodjela pozicija za biračke odbore na području opštine Kostajnica

Opštinska izborna komisija Kostajnica, na osnovu člana 10. stav 4. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora („Službeni glasnik BiH“, broj 29/18) Opštinska izvorna komisija Kostajnica poziva političke subjekte da prisustvuju javnoj dodjeli mjesta u biračkim odborima na području opštine Kostajnica. 
Dodjela mjesta u biračkim odborima-žrijebanje vršiće se u Skupštinskoj sali (Kino Kozara) dana 09. avgusta 2018. godine (četvrtak) sa početkom u 12:00 časova.
Žrijebanju prisustvuju ovlašćeni predstavnici političkih subjekata koji imaju ovjerenu kandidatku listu za Opšte izbore 2018.godine u osnovnoj izbornoj jedinici opštine Kostajnica. 
Političkom subjektu koji ne bude prisutan postupku dodjele mjesta u biračkom odboru, Opštinska izborna komisija dostaviće rezultate po okončanom postupku dodjele odmah, a najkasnije u roku od dva dana.
Spisak političkih subjekata možete pogledati ovdje
 

Lokacije za glasanje - biračka mjesta

Opštinska izborna komisija Kostajnica obavještava građane o lokacijama biračkih mjesta određenih za glasanje na Opštim izborima koji će se održati u nedjelju 07. oktobra 2018. godine, kako slijedi:
1. Biračko mjesto 184B001- Kino 1 - lokacija Kino „Kozara“;
2. Biračko mjesto 184B002 - Škola 1 - lokacija Osnovna škola „Petar Mećava“ Kostajnica;
3. Biračko mjesto 184B003 Tavija - lokacija Društveni dom u Taviji; 
4. Biračko mjesto 184B004 - Petrinja - lokacija Osnovna škola u Petrinji;
5. Biračko mjesto 184B005Mrakodol - lokacija Društveni dom u Mrakodolu;
6. Biračko mjesto 184 B006 - Grdanovac - lokacija Društveni dom u Grdanovcu;
7. Biračko mjesto 184B007 - Gornja Slabinja - lokacija stambeni objekat Ilije Miljuša;
8. Biračko mjesto 184B008 - Kalenderi - lokacija Osnovna škola u Kalenderima;
9. Biračko mjesto184B009 - Gumnjani i Mraovo Polje - lokacija stambeni objekat Savanović Savke;
10. Biračko mjesto 184B010 - Pobrđani - lokacija Osnovna škola u Pobrđanima;
11. Biračko mjesto 184B011 - Podoška i Zovik - lokacija Društveni dom u Zoviku;
12. Biračko mjesto 184B012 - Kino 2 - lokacija sala Skupštine opštine;
13. Biračko mjesto 184B013 - Škola 2- lokacija Osnovna škola „Petar Mećava“ i
14. Biračko mjesto 184B501 - NNN - za glasanje u odsustvu i na nepotvrđenim glasačkim listićima – lokacija KUD Potkozarje
 

Najava - sjednica OIK

Predsjednik OIK Kostajnica Svjetlana Bajalica sazvala je 8. sjednicu Opštinske izborne komisije Kostajnica za 30. jul. 2018. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10:00 časova u zgradi opštine Kostajnica (Vijećnica).
Za sjednicu se predlaže  slijedeći:


                                                                                                              DNEVNI RED
     1. Zapisnik sa 7. sjednice OIK Kostajnica;
     2. Mjesečni izvještaj o radu Opštinske izborne komisije Kostajnica za jul 2018. godine;
     3. Razmatranje prijedloga Odluka o utvrđivanju redovnih biračkih mjesta u svrhu provođenja Opštinih izbora 2018. godine u opštini Kostajnica;
     4. Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju biračkog mjesta za glasanje u odsustvu i biračkog mjesta za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima u svrhu provođenja Opštih izbora 2018. godine u opštini Kostajnica.
      5. Ostala pitanja
                                                                                             PREDSJEDNIK OIK

                                                             Svjetlana Bajalica, dipl.prav.

 

Najava - sjednica OIK

Predsjednik OIK Kostajnica Svjetlana Bajalica sazvala je 7. sjednicu Opštinske izborne komisije Kostajnica za 29. jun. 2018. godine (petak) sa početkom u 10:00 časova u zgradi opštine Kostajnica (Vijećnica)
 Za sjednicu se predlaže  slijedeći:

 

DNEVNI RED

    1. Zapisnik sa 6. sjednice Opštinske izborne komisije;

    2. Mjesečni izvještaj o radu opštinske izborne komisije za jun mjesec 2018. godine

    3. Upoznavanje sa dopisom CIK-a BiH u vezi evidentiranja umrlih lica koja se nalaze na privremenom biračkom spisku

    4. Razmatranje Informacije o aktivnostima vezanim za ovjeru izjava o prihvatanju kandidature kandidata koji će učestvovati na Opštim izborima 2018. godine

    5. Ostala pitanja 

                                                                                                                                                                                        PREDSJEDNIK OIK 

                                                                                                               Svjetlana Bajalica, dipl.prav.

 

Saopštinje za javnost OIK Kostajnica

Državljanin Bosne i Hercegovine koji ima biračko pravo u skladu sa Izbornim zakonom BiH i koji ima status raseljenog lica upisuje se u Centralni birački spisak za osnovnu izbornu jedinicu na osnovu izražene biračke opcije.
Zahtjev za promjenu biračke opcije raseljeno lice podnosi lično na PBO-1 obrascu zahtjeva za promjenu biračke opcije za raseljena lica u Centru za birački spisak najkasnije do 24. Jula 2018. godine do 24:00 časa, kako bi se promjene biračke opcije ažurirale.
Uz popunjen obrazac PBO-1 raseljeno lice dužno je da službeniku Centra za birački spisak lično predoči jedan od važećih originalnih dokumenata: lična karta, pasoš ili vozačka dozvola, radi identifikacije, a u spis koji vodi nadležni Centar za birački spisak priloži kopiju predočenog identifikacionog dokumenta.  
Službenik Centra za birački spisak će raseljenom licu koje je podnijelo zahtjev za promjenu biračke opcije izdati potvrdu o prijemu zahtjeva.
Nakon što utvrdi identitet podnosioca zahtjeva za promjenu biračke opcije , službenik Centra za birački spisak izvršiće provjeru podataka koji se vode u službenim evidencijama o prebivalištu podnosioca zahtjeva prema popisu iz 1991. Godine
 
Još članaka...

Popularno

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

srijeda, 15 avgust 2018