Home Skupština

Skupština

25. redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić sazvao je za petak 04.12.2015. godine sa početkom u 10.00 časova 25. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica.
Za sjednicu je predlažen  slijedeći dnevni red
1. Skraćeni zapisnik sa 24. redovne sjednice i Skraćeni zapisnik sa nastavka 24. redovne sjednice SO-e;
2. Prijedlog Statuta opštine Kostajnica;
3. Prijedlog Poslovnika Skupštine opštine Kostajnica;
4. Polugodišnji Izvještaj o ostvarivanju Programa rada SO-e Kostajnica za 2015. godinu;
5. Polugodišnji Izvještaji o radu stalnih radnih tijela SO-e za 2015. godinu;
6. Informacija o saradnji opštine sa Međunarodnim institucijama sa posebnim osvrtom na izradu projekata za fondove prema međunarodnim organizacijama;
7. Informacija o stanju poljoprivrede na području opštine Kostajnica;
8. a) Informacija iz oblasti socijalno-ugroženih kategorija i Informacija  o stanju u oblasti socijalne zaštite,
b) Informacija  o stanju u oblasti zdravstva;
9. Informacija o stanju u oblasti školstva, kulture i sporta;
10. Informacija o zapošljavanju na području Opštine;
11. Informacija o stanju javne bezbjednosti na području Opštine Kostajnica;
12. Informacija o stanju nevladinih organizacija na području opštine Kostajnica kojima su doznačena sredstva iz budžeta opštine Kostajnica;
13. Informacija o implementaciji  Strategije integrisanog razvoja;
14. Informacija  o provedenoj jesenjoj sjetvi;
15. Polugodišnji izvještaj o finansijsko - materijalnom poslovanju korisnika budžeta;
16. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Kostajnica za prvo polugodište 2015. godine;
17. Informacija  o izvršenju Budžeta  opštine Kostajnica za 9. mjeseci u  2015. godini;
18. Nacrt Budžeta opštine za 2016.godinu;
19. Razmatranje Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Opštine Kostajnica za period 01.01.2014.-31.12.2014. godine, broj: PBO40-15 i Plana aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti po Izvještaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja opštine Kostajnica za 2014. godinu;
20 a) Razmatranje i usvajanje Izvještaja o provođenju postupka izbora jednog člana Nadzornog odbora u KP „Komunalno“ ad Kostajnica,
b) Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. člana Nadzornog odbora u KP „Komunalno“ad Kostajnica,
v) Prijedlog Rješenja o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora u KP „Komunalno“ ad Kostajnica;
21. Izvještaj o radu za radnu 2014/2015 godinu JPU Klub za djecu „Kestenko“ i prijedlog Godišnjeg Programa rada JPU „Klub za djecu „Kestenko“ za radnu 2015/2016 godinu;
22. Prijedlog Odluke o proširenim pravima iz socijalne zaštite za 2016. godinu;
23. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju „Doma zdravlja Kostajnica“;
24. Ostala pitanja;
25. Aktuelni čas.

Poslednje ažurirano (petak, 27 novembar 2015 15:40)

 

24. redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić zakazao  24. redovnu sjednicu Skupštine opštine za petak 23.10.2015. godine sa početkom u 10.00 časova
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa redovne sjednice SO
2. Prijedlog Odluke o prihvatanju kreditnih sredstava Svjetske banke – Međunarodne asocijacije za razvoj po Projektu hitnog oporavka od poplava;
3. Ostala pitanja;
4. Aktuelni čas

   

  Poslednje ažurirano (petak, 16 oktobar 2015 13:46)

   

  Najava - 23 redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

  U petak 03.07.2015. godine sa početkom u 10.00 časova, održaće se 23. redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica.
  Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
  1. Skraćeni zapisnik sa 22. redovne sjednice Skupštine opštine Kostajnica,
  2. Prijedlog Odluke o prihvatanju kreditnih sredstava Svjetske banke – Međunarodna asocijacija za razvoj po Projektu hitnog oporavka od poplava,
  3. Ostala pitanja,
  4. Aktuelni čas

  Poslednje ažurirano (petak, 26 jun 2015 14:00)

   

  Najava - zakazana 22. redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

  Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić zakazao 22. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica je za petak 19.06. sa početkom u 10.00 časova.
  Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
   1. Skraćeni zapisnik sa redovne sjednice SO-e;
   2. Informacija o zasijanim površinama u proljetnoj sjetvi
   3. Informacija  o godine;
   4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava ostvarenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe na području opštine Kostajnica zagodinu;
   5. Informacija o problematici u komunalnoj djelatnosti;
   6. Informacija o stanju i problematici, boraca, porodica poginulih i nestalih boraca, RVI i pripadnika radnog voda na području opštine ugodini;
   7. Prijedlog Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu;
   8.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Komunalnom redu;
   9. Prijedlog Odluke o dodjeli poslovnog prostora na korištenje JUCentar za socijalni rad Kostajnica
   10. Prijedlog Odluke o dodjeli poslovnog prostora na korištenje OO Crveni krst Kostajnica;
   11.Informacija o radu za 2014. godinu Pravobranilaštva Republike Srpske, sjedište zamjenika Prijedor
   12. Ostala pitanja
   13. Aktuelni čas.

  Poslednje ažurirano (ponedjeljak, 15 jun 2015 07:52)

   

  Najava - 20. redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

  Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić zakazao je za petak 27.03.2015. godine, 20. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
  1. Skraćeni zapisnik sa 19. redovne sjednice SO-e;
  2. Godišnji izvještaj o radu stalnih radnih tijela za 2014.godinu;
  3. a) Aktivnosti povodom obilježavanja „Dana opštine“ Kostajnica i 20. godina od osnivanja opštine Kostajnica;
      b) Prijedlog Odluke o dodjeli nagrada i priznanja;
  4. Nacrt Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu;
  5. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana utroška namjenskih sredstava od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata na području opštine Kostajnica za 2015. godinu;
  6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uslovima i načinu postavljanja i uklanjanja objekata privremenog karaktera;
  7. Informacija o stanju u oblasti povratka i zbrinjavanja izbjeglica na području opštine Kostajnica;
  8. Informacija o implementaciji projekta izgradnje infrastrukture u dijelovima u kojima žive povratnici, iz sredstava namjenjenih za održivi povratak;
  9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za populacionu politiku opštine Kostajnica;
  10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana dio „Bloka 2“, broj: 01-013-239/13 od 10.05.2013. godine i 01-022-101/14 od 26.12.2014. godine;
  11. Odluka imenovanju Savjeta za izradu izmjena i dopuna Regulacionog plana „Blok 2“;
  12. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora u ulici Svetosavska 13;
  13. Razmatranje i usvajanje Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja readmisiranih povratnika na području opštine Kostajnica i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti;
  14. Ostala pitanja;
  15. Aktuelni čas.

   

   

  Poslednje ažurirano (četvrtak, 26 mart 2015 09:26)

   
  Još članaka...

  Popularno

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

  utorak, 14 avgust 2018