Home Skupština

Skupština

Održana treća redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

skupstina1_s

Skupština opštine Kostajnica na trećoj redovnoj sjednici održanoj u petak 15.02.2013. godine zbog ispunjavanja uslova za starosnu penziju većinom glasova razrješila je direktora Doma zdravlja Kostajnica Milana Blanušu. Odbornici su nakon razrješenja za novog v.d. direktora Doma zdravlja Kostajnica, većinom glasova izabrali Ljubišu Lukića.

Skupština opštine je imenovala i novi Savjet za bezbjednost u sastavu: Goran Rabat, Vladimir Ručnov, Vahidin Budimlić, Boško Bijelić, Milanko Dejanović, Snježana Borojević, Slavko Avramović, Rajko Pašić, Branislav Adamović. Zadatak imenovanog savjeta je da na svojim redovnim i vanrednom sjednicama razmatra bezbjedonosna pitanja koja su od interesa za opštinu sa posebnim osvrtom na borbu protiv kriminaliteta, narkomanije i alkoholizma.

Poslednje ažurirano (četvrtak, 21 februar 2013 15:03)

 

Treća redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

Predsjednik skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić sazvao je za petak 08.02.2013. godine 3. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Prijedlog Rješenja o razrješenju direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja Kostajnica“,

2. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja Kostajnica“,

3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za bezbjednost opštine Kostajnica,

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stimulisanju nataliteta,

5. Ostala pitanja,

6. Aktuelni čas.

Poslednje ažurirano (četvrtak, 21 februar 2013 15:10)

 

Održana druga redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

Skupština opštine Kostajnica je na drugoj redovnoj sjednici koja je održana juče razmatrala izvještaje o radu sa posebnim osvrtom na finansijsko stanje preduzeća i ustanova kojih je osnivač opština Kostajnica, te izvještaje o radu upravnih i nadzornih odbora ovih preduzeća i ustanova.

Odbornici nisu prihvatili izvještaj o radu JZU „Dom zdravlja“ Kostajnica i izvještaj o radu Upravnog odbora Doma zdravlja. Na prijedlog načelnika opštine Kostajnica Drage Bundala skupština je imenovala privremeni Upravni odbor Doma zdravlja i zaključak o očuvanju statusa Doma zdravlja Kostajnica koji će biti upućen Vladi Republike Srpske, Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite i Fondu zdravstva.

Odbornici takođe nisu usvojili izvještaj o radu Centra za socijalni rad i izvještaj o radu Upravnog odbora Centra, a kako je direktor Centra prije sjednice skupštine opštine podnio ostavku, odbornici su za v.d direktora Centra za socijalni rad imenovali Milicu Đajić, a na prijedlog načelnika imenovan je i privremeni Upravni odbor.

Odbornici nisu prihvatili ni izvještaje o radu Komunalnog preduzeća „Kostajnica“, JP „Banijapromet“ i JP „Centar za sport, turizam, informisanje, kulturu i obrazovanje“ Doo Kostajnica te izvještaje o radu Upravnih i nadzornih odbora ovih ustanova i preduzeća, a na prijedlog načelnika imenovani su novi privremeni nadzorni i upravni odbori.

Skupština je prihvatila izvještaje o radu Narodne biblioteke „Nevenka Stanisavljević“ i Turističke organizacije Kostajnica.

Odbornici su razmatrali i informaciju o implementaciji KfW projekta, informaciju o kreditnoj zaduženosti, prema ovoj informaciji ukupan dug opštine Kostajnica iznosi 3.500.000,00 KM, ukupan godišnji iznos za otplatu kredita iznosi 350.000 KM što predstavlja 15,39% godišnjeg budžeta. Odbornici su na prijedlog odbornika Partije demokratskog progresa da se utvrdi tačna visina zaduženosti opštine od 2004. do 2012. Godine, te u šta su sredstva utrošena.

Skupština je razmatrala i informaciju o implementaciji Ekonomske politike, Vlade Republike Srpske u opštini Kostajnica, te je zadužila načelnika da preduzme niz mjera i radnji u cilju stabilizacije budžeta i obezbeđivanja normalnog funkcionisanja opštine i preduzeća i ustanova kojima je osnivač opština te provele mjere štedenje. Najvažnije mjere su analiza svih finansijskih obaveza opštine, preduzimanje mjera za pokretanje lokalnog ekonomskog razvoja, a posebno poljoprivrede i smanjenje administracije, broja zaposlenih u opštinskoj upravi i preduzećima i ustanovama kojima je osnivač opština u visini od 40%.

Skupština je vratila na doradu informaciju o stanju u radu Srednjoškolskog centra za 2012.

Odbornici su na jučerašnjoj sjednici dali saglasnost na Listu spomenika  i spomen obilježja od značaja za opštinu, te su u cilju realiazcije Projekta izgradnje igrališta u Petrinji usvojili Odluku o obezbjeđivanju 14.000 KM iz sredstava obveznica za realizaciju ovog projekta.

Skupština je usvojila i Studiju integrisanog lokalnog razvoja ruralnih područja opštine Kostajnica, koja je izrađena uz finansijsku pomoć Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju GiZ.

Na drugoj redovnoj sjednici Skupština je usvojila i Program rada za 2013. Godinu. 

Poslednje ažurirano (četvrtak, 21 februar 2013 15:09)

 

Druga redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić zakazao je za srijedu 30.01.2012. godine sa početkom u 10.00 časova Drugu redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI RED:

1. Skraćeni   zapisnik  sa prve konstitutivne sjednice i Skraćeni zapisnik sa prve redovne sjednice SO-e, 

2. Polaganje svečane zakletve funkcionera i odbornika koji nisu položili zakletvu, 

3. Razmatranje i usvajanje: 

a) Izvještaja o radu Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja Kostajnica“ sa posebnim osvrtom na finansijski  izvještaj za 2012.godinu, Izvještaja o radu upravnog odbora JZU „Dom zdravlja Kostajnica“ za 2012. godinu i prijedlog Zaključka o očuvanju statusa JZU „Dom zdravlja Kostajnica“,

b) Izvještaja o radu Narodne biblioteke „Nevenka Stanisavljević“ sa posebnim osvrtom na finansijski izvještaj za 2012.godinu i Izvještaja o radu upravnog odbora NB „Nevenka Stanisavljević“ za 2012. godinu,

v) Izvještaja o radu Centra za socijalni rad Kostajnica sa posebnim osvrtom na finansijski izvještaj za 2012. godinu, Izvještaja o radu upravnog odbora Centra za socijalni rad za 2012. godinu i prijedlog Zaključka,

g) Izvještaja o radu Turističke organizacije Kostajnica sa posebnim osvrtom na finansijski izvještaj za 2012. godinu, Programa rada i finansijskog plana TOK-a i prijedlog rješenja o imenovanju privremenog upravnog odbora TOK-a,

d) Izvještaja o radu Komunalnog preduzeća „Komunalno“ a.d. sa posebnim osvrtom na finansijski izvještaj za 2012. godinu i Izvještaja o radu nadzornog odbora KP „Komunalno“ a.d. za 2012. godinu,

đ) Izvještaja o radu Javnog preduzeća „Banijapromet“ sa posebnim osvrtom na finansijski izvještaj za 2012 .godinu i Izvještaja o radu nadzornog odbora JP „Banijapromet“  za 2012.godinu,

e) Izvještaja o radu Javnog preduzeća „Centar Stik“ d.o.o. sa posebnim osvrtom na finansijski izvještaj za 2012. godinu i Izvještaja o radu nadzornog odbora JP „Centar Stik“ d.o.o. za 2012. godinu, 

4. Informacija o radu školskih ustanova, udruženja građana i sportskih klubova sa područja opštine Kostajnica sa posebnim osvrtom na finansijsko stanje za 2012. godinu,

5. Informacija o implementaciji KFV projekta - konverzija duga 3,

6. Informacija o kreditnoj zaduženosti opštine,

7. Informacija o  primjeni ekonomske politike Vlade RS za 2013. godinu u opštini,

8. Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta za izradu izmjena i dopuna Regulacionog plana „Blok 1“ i dio „Blok 2“

9. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje nacrt Plana parcelacije lokacija u ulici Skendera Kulenovića ( boračke kuće),

10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu,

11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ostvarivanju prava na umanjenje naknada,

12. Prijedlog Odluke o ustupanju na privremeno korištenje teretnog motornog vozila  KP „ Komunalno“,

13. Program rada Skupštine opštine za 2013.godinu,

14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na listu spomenika i spomen obilježja od značaja za opštinu Kostajnica,

15. Prijedlog Odluke o visini sredstava na ime učešća u realizaciji projekta i prijedlog Odluke o izgradnji igrališta za male sportove u selu Petrinji,

16. Prijedlog Odluke o usvajanju Studije integrisanog razvoja ruralnih područja opštine Kostajnica,

17. Ostala pitanja,

18. Aktuelni čas

Poslednje ažurirano (četvrtak, 21 februar 2013 15:09)

 

1. redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

         

        Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić, zakazao je za 21.12.2012. godine sa početkom u 10.00 časova 1. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja mandatsko-imunitetske komisije, verifikacija odbornika i polaganje svečane zakletve;

2. Skraćeni zapisnik sa 38. redovne sjednice;

3. Upoznavanje odbornika sa Strategijom razvoja opštine Kostajnica 2011-2020. god. i metodologijom za izradu Strategije;

4. Informacija o eksproprijaciji zemljišta u „Bloku 1“;

5. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Blok 1“ i „Blok 2“;

6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Kostajnica za 2013. godinu;

7. a) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju komunalne naknade za finansiranje komunalnih djelatnosti zajedničke potrošnje u opštini Kostajnica;

b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za obračunavanje komunalne naknade za 2013. godinu;

8. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju posebne takse za vatrogastvo;

9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o administrativnim taksama opštine Kostajnica;

10. Prijedlog Odluke o stimulisanju nataliteta;

11. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate novčanih sredstava za izvedene radove u toku 2012. godine;

12. a) Informacija o rješavanju spora nastalog povodom donošenja Odluke o prestanku rada JU Dječiji vrtić „Kestenko“ Kostajnica;

b) Prijedlog o stavljanju van snage Odluke o prestanku rada JU Dječiji vrtić „Kestenko“ Kostajnica;

v) Prijedlog Odluke o vansudskom poravnanju;

13. Prijedlog Odluke o kratkoročnoj pozajmici novčanih sredstava KP „Komunalno“ a.d. Kostajnica;

14. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Doma zdravlja Kostajnica;

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. člana Upravnog odbora Doma zdravlja Kostajnica;

15. Imenovanje radnih tijela SO-e;

16. Prijedlog Odluke o imenovanju odbornika SO-e Kostajnica koji će prisustvovati zaključenju braka;

17. a) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o prestanku rada TOK-a;

b) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju TOK-a;

v) Prijedlog rješenja o imenovanju v.d.  direktora TOK-a;

18. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Kostajnica za prvo polugodiše 2012. godine;

19. a) Prijedlog Rebalansa Budžeta opštine Kostajnica za 2012. godinu;

b) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Bueta opštine Kostajnica za 2012. godinu;

v) Prijedlog  Zaključka;

20.a) Prijedlog Odluke o Budžetu opštine za 2013. godinu;

b) Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta opštine za 2013. godinu;

21. Ostala pitanja;

22. Aktuelni čas.

Poslednje ažurirano (četvrtak, 21 februar 2013 15:07)

 
Još članaka...

Popularno

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

četvrtak, 24 maj 2018