Home Vijesti

Vijesti

Visina snijega u Kostajnici 80 cm

Visina snijega u Kostajnici jutros u 7.00 časova je 80 cm u gradu a na selima na platou Balja visina sniježnog pokrivača oko između 130 I 150 cm dok na pojedinim mjestima ima snježnih nanosa u visini od 3-4 m.
Zimska služba je jutros obezbjedila prohodnost svih ulica prvog I drugog prioriteta  te prilaza vrtiću, školama I domu zdravlja a u toku je čišćenje trotoara u centu grada.
Putevi u selima na platou Balja nisu prohodni I od 10.00 časova se mehanizacija krenuti sa čišćenjem ovih puteva.
 

Obavještenje - Komunalna policija

Komunalna policija Opštinske uprave Kostajnica obavještava sva pravna i fizička lica sa područja opštine da su obavezna da uklone snijeg ispred svojih poslovnih i stambenih objekata i sa trotoara.
Ledenice sa krovova poslovnih i stambenih objekata obavezni su da uklone vlasnici i korisnici objekata jer predstavljaju opasnost za bezbjedno kretanje pješaka.
Kontrolu će vršiti Komunalna policija opštinske uprave Kostajnica a za one koji ne uklone snijeg i ledenice predviđenje su novčane kazne
 

Obavještenje - isplata korisnicima pomoći

Opštinska uprava Kostajnica i Centar za socijalni rad Kostajnica obavještavaju sve korisnike novčane pomoći, jednokratne novčane pomoći i pomoći za njegu i pomoć drugom licu da su doznačena sredstva za januar  2018. godine.
Sredstva će službenici Pošta RS korisnicima dijeliti od petka 23 februara
 

Javni uvid - Park prirode

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske pokrenulo je postupak za proglašavanje prethodne zaštite područja rijeke Une, uzimajući u obzir činjenice da postoji opasnost da će u slučaju izgradnje odlagališta radioaktivnog  i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora u Republici Hrvatskoj, području rijeke Une biti ozbiljno ugroženo.
Na zahtjev ovog ministarstva, a u na osnovu člana 66. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 20/14) Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa je izradio stručno mišljenje na prethodnu zaštitu rijeke Une.
U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti prirode  („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 20/14) tokom izrade akta o zaštiti  prirodnih vrijednosti obezbjeđuje se učešće javnosti, putem javnog uvida u Prijedlog rješenja o prethodnoj zaštiti Parka prirode „Una“ i Stručno mišljenje za prethodnu zaštitu rijeke Une.
Uvid se može izvršiti u opštinskoj upravi svaki radni dan u periodu od 07.00 do 15.00 časova ili preuzimanjem dokumenta u elektronskoj formi.
Prijedlog rješenja o prethodnoj zaštiti Parka prirode Una se može pogledati ovdje.
Mišljenja i primjedbe na Prijedlog rješenja zainteresovana javnost može dostavljati na e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine Kostajnica i zvaničnoj internet stranici opštine Kostajnica.
 

Javni poziv za utvrđivanje udruženja od opšteg interesa za opštinu Kostajnica

Skupština opštine Kostajnica raspisala je javni poziv za utvrđivanje statusa udruženja od interesa za opštinu Kostajnica u skladu sa Odlukom o kriterijumima, uslovima i načinu utvrđivanja statusa udruženja od interesa za Opštinu Kostajnica.
Kriterijumi za utvrđivanje statusa udruženja od interesa za opštinu:
1. udruženja koja djeluju i ostvaruju svoje ciljeve na području opštine Kostajnica, najmanje dve godine;
2. udruženja koja okupljaju veći broj članova o kojima vode urednu evidenciju i imaju iskustvo u upravljanju projektima, stručne i upravljačke kapacitete (osoblje, oprema i sposobnost za upravljanje budžetom projekata/programa);
3. udruženja čijim projektima/programima je obuhvaćen veći broj korisnika/građana (djeca, mladi, stare osobe, lica sa invaliditetom i sl.);
4. udruženja koja djeluju duži period i u kontinuitetu doprinose zaštiti i poboljšanju života marginalizovanih grupa (invalidna lica, djeca, stare osobe i sl.);
5. udruženja koja su realizovala veći broj projekata/programa u proteklom periodu, i uticala na zadovoljavanje potreba većeg broja korisnika, a u kojima je prepoznat značaj za opštinu;
6. udruženja koja svojim aktivnostima i projektima pružaju određene usluge stanovništvu i na taj način se prepoznaju kao partneri opštine i opštinskih javnih preduzeća i ustanova u servisiranju određenih potreba građana;
7. udruženja koja imaju razvijene partnerske odnose sa srodnim udruženjima, i nastupaju zajedno u implementaciji projekata /programa;
8. udruženja kojaza svoj rad i realizaciju svojih aktivnosti, pored sredstava iz budžeta opštine, obezbjeđuju finansijska sredstva iz drugih izvora finasiranja (donatora, sponzora);
9. udruženja koja realizuju projekte/programe u kontinuitetu, tokom cijele godine;
10. udruženja koja redovno dostavljaju godišnje programe rada, i izvještaje o radu, usvojene od strane ovlštenog organa udruženja;
11. udruženja koja redovno održavaju sjednice organa upravljanja, utvrđenih Statutom udruženja,
12. udruženja koja dosljedno poštuju princip tačnosti i transparentnosti u podnošenju izvještaja o radu prema opštini, i obavještavanju javnosti
Obrazac prijave na javni poziv za dodjelu statusa udruženja od interesa za opštinu Kostajnica može se preuzeti u opštinskoj upravi opštine Kostajnica i ovdje 
 
Još članaka...

Popularno

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

nedjelja, 24 jun 2018