Home Vijesti

Vijesti

Obajveštenje - Komunalno preduzeće zatvaranje računa

KP „Komunalno“ a.d. Kostajnica obavještava poštovane korisnike usluga da će u četvrtak 28.09.2017. godine ugasiti tekući račun otvoren kod Addiko bank a.d. Banja Luka zbog zatvaranja poslovnice navedene banke u Kostajnici.

Uplate po računima komunalnih usluga potrošači mogu izvršiti preko važećeg tekućeg računa preduzeća otvorenog kod NLB banke a.d. Banja Luka, zatim preko šaltera Pošte Srpske ili preko službe inkasanata, odnosno blagajne preduzeća.

 

Obavještenje Komunalno preduzeće

KP „Komunalno“ a.d. Kostajnica upozorava nesavjesne građane koje odlažu kućni i ostali otpad ispred ulazne kapije lokalne deponije da njihovi postupci predstavljaju kažnjive radnje i izazivaju višestruko štetne posljedice.
Apelujemo na građane da se u slučaju ukazane potrebe za odlaganjem vanrednog kućnog ili drugog otpada obavezno obrate Komunalnom preduzeću kako bi se na dozvoljen i odgovarajući način izvršilo zbrinjavanje otpada.
Takođe, molimo sve građane koji uoče navedeno nesavjesno ponašanje pojedinaca da slučaj prijave Komunalnoj policiji i/ili Komunalnom preduzeću u svrhu kažnjavanja počinioca i sprečavanja dosadašnje prakse.
 

Servisne informacije

KP "Komunalno" a.d. Kostajnica obaviještava poštovane sugrađane i korisnike usluga da je vodosnabdjevanje na dan 25.09.2017. godine uredno, bez prekida. Takođe, usluge odvoza smeća odvijaju se po ustaljenom sedmičnom rasporedu.
Uz navedeno, napominjemo korisnike koji nisu izmirili svoja dugovanja na ime isporučenih usluga, da su u toku dodatne mjere prinudne naplate i isključenja sa vodovodne mreže.
 

Načelnik obišao radove na rekonstrukciji lokalnog puta u Taviji i potoka Tavija

Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo obišao je danas radove na rekonstrukciji lokalnog puta  L-01 Tavija – Marinkovići. Radovi na rekonstrukciji ovog lokalnog puta finansiraju se iz sredstava Projekta ruralnog razvoja (IFAD) a obuhvataju rekonstrukciju puta I čišćenje oborinskih kanala u dužini od 370 m. Izvođač radova je preduzeće Prijedorputevi a rok za izvođenje je 30 dana.
Načelnik je takođe obišao i radove na regulaciji potoka Tavija, nakon čega je održao sastanak sa predstavnicima izvođača radova preduzeća Prijedorputevi od kojih je zatražio  da zbog nadolazećeg  kišnog perioda ubrzaju dinamiku radova.
 

Servisne informacije

KP "Komunalno" a.d. Kostajnica obaviještava poštovane sugrađane i korisnike usluga da je vodosnabdjevanje na dan 22.09.2017. godine uredno, bez prekida. Takođe, usluge odvoza smeća odvijaju se po ustaljenom sedmičnom rasporedu.
Uz navedeno, napominjemo korisnike koji nisu izmirili svoja dugovanja na ime isporučenih usluga, da su u toku dodatne mjere prinudne naplate i isključenja sa vodovodne mreže.
 
Još članaka...

Popularno

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

nedjelja, 21 januar 2018