Home Početna

Dobrodošli na internet prezentaciju Opštine Kostajnica

Predsjednik Skupštine opštine zakazao petu redovnu sjednicu Skupštine opštine

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Nikola Janjetović, zakazao je petu  (5.) redovnu sjednicu Skupštine Opštine Kostajnica koja će se održati dana 19.05.2017. godine (petak) sa početkom u 10,00 časova u Skupštinskoj saliKostajnica. Za sjednicu je predložio slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa 4. redovne sjednice Skupštine Opštine Kostajnica;
2. Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta za izradu dijela Regulacionog plana “Poslovna zona Tavija”;
3. Prijedlog Odluke o osnivanju Privrednog savjeta Opštine Kostajnica;
4. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana privremenog nadzornog odbora JP “Radio Kostajnica” sa po Kostajnica;
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana privremenog nadzornog odbora JP “Radio Kostajnica” sa po Kostajnica;
5. Završni račun Budžeta  Opštine za 2016. godinu;
6. Godišnji izvještaj o finansijsko-materijalnom poslovanju korisnika Budžeta za 2016.godinu;
7. Godišnji izvještaj o radu preduzeća i ustanova kojih je osnivač Opština Kostajnica i godišnji izvještaj o radu Upravnih i Nadzornih odbora preduzeća i ustanova kojih je osnivač Opština Kostajnica za 2016.godinu;
8. Informacija o stanju i problematici, boraca, porodica poginulih i nestalih boraca, RVI i pripadnika radne obaveze na području Opštine;
9. Informacija o stanju protiv-požarne zaštite na području Opštine Kostajnica;
10. Informacija o zaštiti čovjekove okoline;
11. Informacija o informisanju građana Opštine Kostajnica;
12. Informacija o gazdovanju lovištima i ribarskim resursima na području Opštine Kostajnica;
13. Ostala pitanja;
14. Odbornička pitanja.
 

Radno vrijeme 09. maja

U dane praznika Republike Srpske 09. Maja – Dan pobjede nad fašizmom radi zadovoljenja neophodnih potreba građana dužni su da rade:
- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Kostajnica“  od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo,
- Apotekarske ustanove u vremenu od 08.00 do 20.00 časova,
- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost od 00.00 do 24.00 časa,
- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju trgovačku djelatnost, kiosci za prodaju štampe, cvjećare i mesnice od 07.00 do 14.00 časova,
- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost „Komunalno“ KP Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo.
- Privredni subjekti koji se bave proizvodnom i prerađivačkom djelatnošću zbog održavanja proizvodnog procesa mogu raditi u skladu sa svojim potrebama i internim aktima koji regulišu pitanje radnog vremena zaposlenih.
Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje da važi Zaključak broj:02-020-539/17 od 24.04.2017. godine
 

Nastavljeno postavljanje turističke signalizacije

Turistička organizacija opštine Kostajnica je ovih dana nastavila sa realizacijom projekta „Izrada i postavljanje turističke signalizacije na području opštine Kostajnica“ za koji su dobijena sredstva od Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske u iznosu od 2.000,00 KM. Postavljena su 2 turistička putokazna znaka kojima je označen fudbalski stadion  i jedna turističko-informativna tabla sa planom grada koja je postavljena u centru grada. Znakovi su izrađeni po važećim zakonskim propisima i u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu isticanja turističke signalizacije.
Postavljanje turističke signalizacije na području opštine Kostajnica počelo je 2012. godine sa ciljem  da se domaćim i stranim turistima omogući lakše kretanje, te da im se daju osnovne turističke informacije o važnijim objektima i sadržajima u gradu. Urađen je Glavni projekat postavljanja turističke signalizacije na području opštine Kostajnica na osnovu kojeg su utvrđene tačne lokacije gdje će znakovi biti postavljeni. Nakon toga izrađena su i postavljena 23 turistička putokazna znaka na 10 lokacija. Prema Glavnom projektu ostalo je još da se postave 2 putokazna znaka i 2 table dobrodošlice, međutim zbog izgradnje novih turističkih sadržaja koje je potrebno obilježiti Turistička organizacija opštine Kostajnica je uradila dopunu Programa postavljanja turističke signalizacije na području opštine Kostajnica prema kojem je potrebno postaviti još 6 putokaznih znakova.
Sredstva za realizaciju projekta „Izrada i postavljanje turističke signalizacije na području opštine Kostajnica“ Turistička organizacija opštine Kostajnica je obezbjedila aplicirajući u više navrata na Javni konkurs za finansiranje projekata iz oblasti turizma kod Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske. Do sada je Ministarstvo za navedeni projekat odobrilo ukupno 10.000,00 KM i to 5.000 KM u 2011. godini, 3.000,00 KM u 2014. godini i 2.000,00 KM u 2015. godini.
Cilj ovog projekta je unapređenje turističke infrastrukture i bolja prezentacija turističkih resursa opštine Kostajnica.
 

Obavještenje - isplata korisnicima pomoći

Opštinska uprava Kostajnica i Centar za socijalni rad Kostajnica obavještavaju sve korisnike novčane pomoći, jednokratne novčane pomoći i pomoći za njegu i pomoć drugom licu da su doznačena sredstva za marat 2017. godine.
Sredstva će službenici Pošta RS korisnicima dijeliti od subote 06. maja.
 

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Opštinske uprave opštine Kostajnica obavještava sve vlasnike ugostiteljskih objekata na području opštine Kostajnica da je radno vrijeme ugostiteljskih objekata povodom Prvomajskih praznika je:
- 29.04/30.04. ( subotu na nedjelju)
- 30.04/01.05. (nedjelja na ponedjeljak) je neograničeno, a
- 01/02.05. (ponedjeljak na utorak) je do tri časa
 

Popularno

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

subota, 24 jun 2017