Home Početna

Dobrodošli na internet prezentaciju Opštine Kostajnica

Javni poziv poljoprivredni proizvođači

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske raspisalo je 03.05.2018. godine Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podsticaja za kapitalne investicije.
Kapitalne investicije za koje se može podnijeti zahtjev su:
1. Investicije u stočarskoj proizvodnji (sistem za zatvorenu linijsku mužu, pokretna izmuzišta, linija za hranjenje i pojenje i sistem za izđubravanje),
2. Investicije u poljoprivredi za mehanizaciju (nabavka pogonskih mašina i priključene mehanizacije),
3. Investicije u preradi i skladištenje poljoprivrednih proizvoda (nabavka tehnološke opreme, uključujući i rashladnu opremu za hladnjače, sušare i opremu za preradu sortilanje i pakovanje i izgradnja skladišta),
4. Investicija u biljnoj proizvodnji (igradnja plastenika, proizvodnja višegodišzasade i postavljanje protivgradne mreže).
Pravo na ostvarivanje podsticaja po Javnom pozivu imaju korisnici podsticaja koji su ulaganja izvršili od 01.04.2018. godine, osim za ulaganja koja su investirana u podizanju zasada voća koja su izvršena od 01.07.2017. godine pa do isteka ovog Javnog poziva (obračunskog perioda). Rok za podnošenje zahtjeva za podsticaje iznosi 30. dana od dana raspisivanja Javnog poziva.
Sve potrebne informacije proizvođači mogu dobiti u kancelariji Odjeljenja za privredu, finansije i društevene djelatnosti Opštinske uprave Opštine Kostajnica, ili pozivom na tel.: 052/663-113, lokal 34.
 

Obavještenje - Lista korisnika banjsko-klimatske rehabiltacije

Komisija za izbor Liste korisnika banjsko-klimatske rehablitacije po Projektu za 2018 godinu Ministarstva rada I boračko-invalidske zaštite Republike Srpske iz kategorije članova porodica poginulih boraca I ratnih vojnih invalida od prve do desete kategorije, uradila je Listu izabranih korisnika za 2018 godinu.
Prigovor na listu ostaje otvoren sedam (7) dana.
 

Zamjenik načelnika prisustvovao obilježavanju Dana vojske Republike Srpske

Zamjenik načelnika opštine Kostajnica Goran Rabat prisustovao je obilježavanju 12. Maja Dana vojske Republike Srpske koji je u organizaciji 3. pješadijskog Republika Srpska puka održana u kasarni „Kozara“ u Banja Luci Centralnoj manifestaciji prisustvovali su i brojni predstavnici, javnog i kulturnog života, predstavnici udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, vojno-diplomatski predstavnici akreditovani u BiH, te brojne druge zvanice. Narodna skupština Republike Srpske donijela je 12. maja 1992. godine odluku o formiranju Vojske Republike Srpske kao odgovor na događaje koji su najavljivali rat, poput otcjepljenja Slovenije, Hrvatske i Makedonije, kao i muslimansko-hrvatsko proglašenje nezavisnosti BiH bez uvažavanja volje Srba. Prema podacima, u Vojsci Republike Srpske učestvovao je 215.621 pripadnik ili 16 odsto ukupnog stanovništva Republike Srpske, a poginulo oko 30.000 ljudi, od kojih oko 23.000 pripadnika Vojske Republike Srpske

 

Zakazana četrnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Nikola Janjetović zakazo je četrnaestu  (14.) redovnu sjednicu Skupštine Opštine Kostajnica za petak 25.05.2018.  
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Razmatranje i usvajanje izvještaja Mandatsko-imunitetske komisije sa prijedlogom za verifikaciju mandata odbornika SO-e;
2. Skraćeni zapisnik sa 13. redovne sjednice Skupštine Opštine Kostajnica;
3. Informacija o realizaciji skupštinskih akata usvojenih na 13. redovnoj sjednici Skupštine Opštine Kostajnica;
4. Izvještaj o nezavisnoj procjeni napretka na polju dobre uprave Opštine Kostajnica u MEG projektu;
5. Efikasno i održivo obavljanje vodnih usluga – smjernice za provođenje obuke za predstavnike jedinice lokalne samouprave;
6. Informacija o proglašenju predhodne zaštite Parka prirode “Una”;
7. Izvještaj o radu načelnika Opštine i Opštinske uprave za 2017. godinu; 
8. Prijedlog Programa rada načelnika Opštine i Opštinske uprave za 2018. godinu;
9. Izvještaj o izvršenju Budžeta Opštine Kostajnica za 2017. godinu;
10. Izvještaji o poslovanju za 2017. godinu:
a) javnih preduzeća kojih je osnivač Opština,
b) javnih ustanova kojih je osnivač Opština,
c) ustanova i udruženja koji su korisnici budžeta Opštine;
11. Izvještaj o radu Upravnih odbora javnih ustanova i Nadzornih odbora javnih preduzeća kojih je osnivač Opština Kostajnica za 2017. godinu;
12. a) Izvještaj Komisije za izbor direktora JZU “Dom zdravlja Kostajnica,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora JZU “Dom zdravlja Kostajnica”,
c) Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. direktora JZU “Dom zdravlja Kostajnica”;
13. a)Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JZU “Dom zdravlja Kostajnica”,
b) Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog odbora JZU “Dom zdravlja Kostajnica”;
14. a) Izvještaj Komisije za izbor direktora JPU Klub za djecu “Kestenko” Kostajnica,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora JPU Klub za djecu “Kestenko” Kostajnica,
c) Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. direktora JPU Klub za djecu “Kestenko” Kostajnica;
15 b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JPU Klub za djecu “Kestenko” Kostajnica,
v) Prijedlog Rješenja o razrješenju Privremenog Upravnog odbora JPU Klub za djecu “Kestenko” Kostajnica;
16. a) Izvještaj Komisije za izbor direktora JU “Turistička orjanizacija Opštine Kostajnica”,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora JU “Turistička organizacija Opštine Kostajnica”,
v) Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. direktora JU “Turistička organizacija Opštine Kostajnica”;
17. a) Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JU “Turistička organizacija Opštine Kostajnica”,
b) Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog odbora JU “Turistička organizacija Opštine Kostajnica”;
18. a) Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JU “Centar za socijalni rad Kostajnica”,
b) Prijedlog Rješenja o razrješenju Privremenog Upravnog odbora JU “Centar za socijalni rad Kostajnica”;
19. a) Izvještaj Komisije za izbor Nadzornog odbora KP “Komunalno” ad Kostajnica,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora KP “Komunalno” ad Kostajnica,
v) Prijedlog Rješenja o razrješenju Privremenog Nadzornog odbora KP “Komunalno” ad Kostajnica;
20. a) Izvještaj Komisije za izbor Nadzornog odbora JP “Radio” Kostajnica,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora JP “Radio” Kostajnica,
v) Prijedlog Rješenja o razrješenju Privremenog Nadzornog odbora JP “Radio” Kostajnica;
21. a) Izvještaj Komisije za izbor Nadzornog odbora JP “Banijapromet” Kostajnica,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora JP “Banijapromet”  Kostajnica,
v) Prijedlog Rješenja o razrješenju Nadzornog odbora JP “Banijapromet” Kostajnica;
22. .a) Prijedlog Odluke o poništenju dijela Javnog konkursa za izbor i imenovanje      direktora javnih ustanova kojih je osnivač Opština Kostajnica,
b) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova kojih je osnivač Opština Kostajnica,
v) Prijedlog Odluke o raspisivanju ponovnog Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Centar za socijalni rad Kostajnica“;
23. Informacija o informisanju građana u 2017. godini;
24. Informacija o radu Lovačkog udruženja “Balj” za lovnu 2017/18 godinu;
25. Ostala pitanja;
26. Odbornička pitanja
 

Potpisan sporazum o dodjeli grant sredstava u MEG projektu

U okviru Projekta opšinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji finansira Vlada Švajcarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), 18 opština I gradova biće dodjeljena bespovratna sredstva  u iznosu od 4,5 miliona KM za razvojne investicije. Krajnji rezultata ovih ulaganja biće obnova vodne i komunalne mreže, sa poboljšanim komunalnim uslugama za preko 70.000 građana i građanki, te će kroz mjere za zapošljavanje i samozapošljavanje biti  podržano 115 kompanija i otvoreno 195 novih radnih mjesta.
„U četiri godine, od 2016 do 2020, Švicarska će uložiti 12 miliona švicarskih franaka kroz MEG projekat u podršci lokalnim samoupravama sa populacijom od 846.000 ljudi. Partnerske jedinice lokalne samouprave će također usmjeriti budžetska sredstva i uložiti u čištu vodu za piće, izgradnju kanalizacionih sistema, bolju zaštitu okoline i generalni zdravlje stanovništva, te stvaranje boljih uslova za poslovanje. Ovo je važan korak naprijed u lokalnom razvoju“, izjavila je ambasadorica Švicarske u Bosni i Hercegovini, Andrea Rauber Saxer.
Tokom prethodnih godinu dana, opštine i gradovi uključeni u MEG projekat predano su radili na poboljšanju pružanja javnih usluga, osluškivali su potrebe u svojim lokalnim zajednicama i radili na boljem upravljanju rezultatima, što je dovelo do boljeg uvezivanja, uključivanja ranjivih grupa i odgovaranja na njihove potrebe, kao i poboljšanja komunalnih usluga. Na taj način su postigli napredak u radu i ispunili kriterije za dodjelu bespovratnih sredstava za kofinansiranje i realizaciju prioritetnih kapitalnih investicija iz razvojnih strategija i to isključivo u sektorima okoliša i privrede. Te investicije uključuju obnove komunalne infrastrukture poput obnove vodovodne mreže, smanjenja gubitaka vode i sanacije kanalizacione mreže, ali i ulaganja u poslovno okruženje, podršku poduzetništvu, poticajima i zapošljavanju.
„Ove lokalne zajednice postavljaju standarde i primjere drugima kada je u pitanju uvođenje praksi Evropske unije, te direktno utiču na približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja“, izjavila je tokom ceremonije potpisivanja  Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija i rezidentna predstavnica UNDP-a.
Načelnici opština Kostajnica, Bosanska Krupa, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Kalesija, Kozarska Dubica, Prnjavor, Sanski Most, Teslić, Tešanj i Žepče, te gradonačelnici gradova Bihać, Cazin, Doboj, Prijedor i Tuzla potpisali su sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava sa predstavnicima UNDP-a i Ambasade Švicarske, te su imali priliku predstaviti rezultate rada svojih lokalnih samouprava u proteklom periodu.
Načelnik opštine Kostajnica rekao  je da će sredstva koja će dobiti za ono što je njima u ovom trenutku najpotrebnije, a to je rekonstrukcija vodovodne mreže u ulicama Ranka Šipke, 2 Maja, Ustaničkoj i dijelu ulice Petra Pecije te izgradnju kanalizacije u dijelu ulice Ranka Šipke. Zahvaljujući ostvarenim rezultatima u proteklih godinu dana opština Kostajnica je ostvarila pravo na grant sredstva u iznosu od 200.000 KM za infrastrukturne projekte I 40.000 KM za subvencije za samozapošljavanje.
Sredstva u ukupnom iznosu od 4,5 miliona KM za prvu godinu obezbjedila je Vlada Švicarske kroz MEG projekat, a partnerske opštine i gradovi su se obavezali da će identične iznose osigurati iz vlastitih izvora finansiranja.
O Projektu: MEG Projekat ima za cilj unaprijediti institucionalne kapacitete 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave (opština i gradova) za primjenu principa dobre uprave, osiguranje kvalitetnih lokalnih usluga, učinkovitiju interakciju s relevantnim akterima i stvaranje okruženja pogodnih za poslovanje, omogućavanje novih radnih mjesta i ekonomski rast. U okviru svog djelovanja, Projekat posvećuje posebnu pažnju sektorima privrede i okoliša.
 

Popularno

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

utorak, 14 avgust 2018