Home Početna

Dobrodošli na internet prezentaciju Opštine Kostajnica

Javni poziv za utvrđivanje udruženja od opšteg interesa za opštinu Kostajnica

Skupština opštine Kostajnica raspisala je javni poziv za utvrđivanje statusa udruženja od interesa za opštinu Kostajnica u skladu sa Odlukom o kriterijumima, uslovima i načinu utvrđivanja statusa udruženja od interesa za Opštinu Kostajnica.
Kriterijumi za utvrđivanje statusa udruženja od interesa za opštinu:
1. udruženja koja djeluju i ostvaruju svoje ciljeve na području opštine Kostajnica, najmanje dve godine;
2. udruženja koja okupljaju veći broj članova o kojima vode urednu evidenciju i imaju iskustvo u upravljanju projektima, stručne i upravljačke kapacitete (osoblje, oprema i sposobnost za upravljanje budžetom projekata/programa);
3. udruženja čijim projektima/programima je obuhvaćen veći broj korisnika/građana (djeca, mladi, stare osobe, lica sa invaliditetom i sl.);
4. udruženja koja djeluju duži period i u kontinuitetu doprinose zaštiti i poboljšanju života marginalizovanih grupa (invalidna lica, djeca, stare osobe i sl.);
5. udruženja koja su realizovala veći broj projekata/programa u proteklom periodu, i uticala na zadovoljavanje potreba većeg broja korisnika, a u kojima je prepoznat značaj za opštinu;
6. udruženja koja svojim aktivnostima i projektima pružaju određene usluge stanovništvu i na taj način se prepoznaju kao partneri opštine i opštinskih javnih preduzeća i ustanova u servisiranju određenih potreba građana;
7. udruženja koja imaju razvijene partnerske odnose sa srodnim udruženjima, i nastupaju zajedno u implementaciji projekata /programa;
8. udruženja kojaza svoj rad i realizaciju svojih aktivnosti, pored sredstava iz budžeta opštine, obezbjeđuju finansijska sredstva iz drugih izvora finasiranja (donatora, sponzora);
9. udruženja koja realizuju projekte/programe u kontinuitetu, tokom cijele godine;
10. udruženja koja redovno dostavljaju godišnje programe rada, i izvještaje o radu, usvojene od strane ovlštenog organa udruženja;
11. udruženja koja redovno održavaju sjednice organa upravljanja, utvrđenih Statutom udruženja,
12. udruženja koja dosljedno poštuju princip tačnosti i transparentnosti u podnošenju izvještaja o radu prema opštini, i obavještavanju javnosti
Obrazac prijave na javni poziv za dodjelu statusa udruženja od interesa za opštinu Kostajnica može se preuzeti u opštinskoj upravi opštine Kostajnica i ovdje 
 

Javni poziv za nevladine organizacije

Opština Kostajnica je raspisala javni poziv za finansiranje projekata udruženja građana na području opštine Kostajnica u skladu sa Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama na području opštine Kostajnica iz sredstava budžeta opštine Kostajnica za 2018. godinu sa ekonomskog koda 415 200.
Sredstva iz člana 1. ove Odluke dodjeljuju se udruženjima i fondacijama registrovanim u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, čije je sjedište na teritoriji opštine Kostajnica a koja su registrovana najmanje šest mjeseci prije dana raspisivanja konkursa i čiji projekti se u potpunosti realizuju na teritoriji opštine Kostajnica.
Sve dodatne informacije obrasci se mogu dobiti u Odjeljenju za privredu, finansije i društvene djelatnosti opštine Kostajnica
 

Zakazana dvanaesta redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Nikola Janjetović zakazao je dvanaestu  (12.) redovnu sjednicu Skupštine Opštine Kostajnica za 23.02.2018. godine (petak) sa početkom u 10,00 časova. Za sjednicu je predložio slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa 11. redovne sjednice Skupštine Opštine Kostajnica;
2. Informacija o realizaciji skupštinskih odluka usvojenih na 11. redovnoj sjednici Skupštine Opštine Kostajnica;
3. Prijedlog Odluke o boravišnoj taksi;
4. Prijedlog Odluke o dodjeli poslovnog prostora na korištenje JU “Centar za socijalni rad” Kostajnica;
5. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju Odbora za žalbe Opštine Kostajnica zbog isteka mandata,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti Odbora za žalbe Opštine Kostajnica,
6. a) Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova Odbora za žalbe Opštine Kostajnica;
b) Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova Odbora za žalbe Opštine Kostajnica;
7. Izvještaj o izvršenju Programa rada Skupštine Opštine Kostajnica za 2017. godinu;
8. Izvještaj o analizi izvršenja Skupštinskih odluka donesenih u 2017. godini;
9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za izračunavanje jednokratne rente na području Opštine Kostajnica;
10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju bazne cijene za obračun troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta na području Opštine Kostajnica;
11. Ostala pitanja;
12. Odbornička pitanja.
 

Obavještenje - isplata stipendije

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Opštinske uprave Kostajnica obavještava studente korisnike stipendije opštine Kostajnica u školskoj 2016/2017 da je doznačena stipendija za mjesec jul 2017. godine.
Stipendije se mogu podići od 20.02.2018. godine na šalterima banaka gdje imaju otvorene tekuće račune.
 

Načelnik prisustovao obilježavanju Dana državnosti Republike Srbije

Načelnik opstine Kostajnica Drago Bundalo prisustvovao je sinoć prijemu u Banja Luci povodom Dana državnosti Republike Srbije.
Tom prilikom načelnik opstine je čestitao Dan državnosti generalnom konzulu Republike Srbije u Banja Luci Vladimira Nikolicu te se još jednom zahvalio na Grant sredstvima u iznosu od 50.000 eurakoje je Republika Srbija donirala opstini Kostajnica.
 

Popularno

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

nedjelja, 24 jun 2018