Home Početna

Dobrodošli na internet prezentaciju Opštine Kostajnica

Načelnik potpisao sporazum za MEG projekat

Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo potpisao je u Sarajevu sporazum za učešće u Projektu okolišnog i ekonomskog upravljanja, a čiji je cilj poboljšanje usluga u oblasti lokalnog sistema upravljanja i pružanja javnih usluga u sektoru zaštite životne sredine i ekonomije. U projekat je uključeno 18 lokalnih zajednica u BIH a vrijednost je 21 miliona KM.
Na konferenciji „Unapređenje lokalne samouprave i pružanja usluga u Bosni i Hercegovini: Postignuća i budući pravci razvoja lokalne samouprave u BiH“, na kojoj su prisustovali načenik opštine Drago Bundalo i predsjednik Skupštine opštine Nikola Janjetović predstavljeni su pristupi i dobre prakse razvoja lokalnih zajednica i pružanja javnih usluga te njihov doprinos boljem kvalitetu života građana u Bosni i Hercegovini. Konferenciju su organizovali Ambasada Švicarske u BiH i Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH). Tom prilikom predstavljena su dva projekta koja značajno doprinose razvoju lokalne samouprave u BiH - Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) i Projekat opštinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) - koje finansira Vlada Švicarske, a provodi UNDP BiH.
Tokom proteklih 15 godina Švicarska je investirala velike napore u razvoj demokratskih i efikasnih lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini. U naredne četiri godini Vlada Švicarske će obezbijediti preko 70 miliona KM za nekoliko projekata na području jačanja lokalne uprave. Ovi projekti će pomoći opštinama da efikasno pružaju usluge svojim građanima i da budu odgovorne prema njima. Podrška uključuje i poboljšanje lokalne infrastrukture sa fokusom na vodu, kao i na pružanje kvalitetnih usluga lokalnom poduzetništvu. Podstičemo građane BiH da aktivno učestvuju u procesima odlučivanja i tako kreiraju vlastitu budućnost, “ izjavila je Barbara Dätwyler Scheuer, direktorica za saradnju, Ambasada Švicarske u BiH
„ILDP i MEG projekti značajno doprinose jačanju lokalne samouprave i javnih usluga u BiH kao i ubrzanju procesa pristupanja BiH Evropskoj uniji. Projekti postiču lokalni razvoj i kreiranjenovih mogućnosti za zapošljavanje, a u konačnici i bolji kvalitet života građana u Bosni i Hercegovini,“izjavila je Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH
Predstavljenjem konkretnih rezultata ILDP projekta, vrijednog 11 miliona dolara, pokazano je kako strateško planiranje doprinosi unapređenju rada lokalne samouprave i boljem kvalitetu života građana širom BiH. Pored doprinosa harmonizaciji sveukupnih pristupa strateškom planiranju i upravljanju razvojem, ILDP je u 40 opština i gradova pružio konkretnu podršku realizaciji prioritetnih projekata iz strategija razvoja opština i gradova, čime je bitno poboljšano pružanje javnih usluga za skoro 400.000 građana. Pored toga, u saradnji za entitetskim vladama osigurani su prihodi za 2.400 građana koji rade u poljoprivrednom sektoru, te kreirano više od 500 novih radnih mjesta. Najavljeno je da će nova, treća faza ILDP projekta početi u ovoj 2017. godini.
Novi Projekat opštinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), koji je započeo polovinom 2016. godine, predstavlja daljnje aktivnosti na jačanju lokalne samouprave i pružanja javnih usluga u 18 opština i gradova u BiH. Tokom prve faze MEG projekta, vrijedne oko 12 miliona dolara, bit će pružena podrška lokalnim vlastima u unapređenju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i komunalne infrastrukture, te poboljšanje uslova života za najmanje 700.000 građana. Posebna pažnja će biti posvećena socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva. Planirana je i podrška za više od 500 kompanija te kreiranje oko 180 novih radnih mjesta. Svoja očekivanja od MEG projekta na konferenciji u ime svih načelnika iznio je načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo

Poslednje ažurirano (četvrtak, 02 februar 2017 09:22)

 

Zakazna 3. redovna sjednica Skupštine opštine

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Nikola Janjetović zakazao je treću  (3.) redovnu sjednicu Skupštine Opštine Kostajnica za petak 03.02.2017. godine (petak) sa početkom u 10,00 časova u Skupštinskoj sali (Kino „Kozara“) Kostajnica. Za sjednicu je predložen  slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa 2. redovne sjednice Skupštine Opštine Kostajnica;
2. Prijedlog Odluke o visini odborničkog dodatka koji pripada odbornicima Skupštine Opštine Kostajnica;
3. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija Opštine Kostajnica studentima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama;
4. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o nabavci putničkog motornog vozila putem finansijskog lizinga;
5. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Opštine Kostajnica;
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Kostajnica;
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana utroška namjenskih sredstava od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata na području Opštine Kostajnica za 2017. godinu;
8. Izvještaj o analizi izvršenja skupštinskih odluka donesenih u 2016. godini;
9. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora Javne predškolske ustanove Klub za djecu „Kestenko“ Kostajnica;
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne predškolske ustanove Klub za djecu „Kestenko“ Kostajnica;
11. Ostala pitanja;
12. Odbornička pitanja.

Poslednje ažurirano (ponedjeljak, 30 januar 2017 10:15)

 

Opština nastavila sa stimulisanjem nataliteta

Kako bi stimulisala natalitet i poboljšala demografsku sliku Skupština opštine Kostajnica donijela je Odluku o stimulisanju nataliteta putem asistirane reprodukcije (vještačke oplodnje) kojom je predviđeno da opština godišnje pomogne tri vještačke oplodnje sa iznosom od 1500 KM po jednoj što ukupno iznosi 4500 KM.
Opština Kostajnica već treću stimuliše nataliteta na području opštine isplatom  jednokratnih naknada za prvo i drugo novorođeno dijete u iznosu od po 200 KM i za treće i svako naredno po 500 KM.
U 2016. godini podneseno je ukupno 31 zahtjeva za 31 novorođene dijete za jednokratnu pomoć za stimulisanje nataliteta a iz budžeta je u ovu svrhu isplaćeno ukupno 7.100 KM. Dvadeset osam zahtjeva se odnose na prvo i drugo dijete a tri na treće i četvrto novorođeno dijete.
 Opština Kostajnica je jedna od rijetkih opština u Republici Srpskoj koja ne naplaćuje taksu za vjenčanja.

Poslednje ažurirano (utorak, 24 januar 2017 10:03)

 

Objavljeni rezultati mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama

 U okviru projekta Opštinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), kojeg finansira Vlada Švajcarske a sprovodi UNDP u BiH, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave (JLS), provedeno je anketiranje građana, a u cilju procjene stepena zadovoljstva građana administrativnim i komunalnim uslugama u partnerskim jedinicama lokalne samouprave. Anketa je sprovedena metodom slučajnog uzorka.
 Ispitivanje javnog mnijenja korisnika javnih usluga je provedeno u oktobru i novembru 2016. i to na uzorku od 50 građana.
 Sam proces je osmišljen tako da je anketiranje izvršeno ispred zgrade uprave JLS, i to metodom ispitivanja građana koji su upravo koristili usluge javne uprave.
Analizirani su odgovori kojim ispitanici izjavljuju da su zadovoljni ili nezadovoljni uslugama te su dati procenti ispitanika.
Zbir zadovoljnih i nezadovoljnih ispitanika ne iznosi uvijek 100% jer se jedan dio ispitanika izjasnio da je neutralan ili da ne zna.
Anketu možete pogledati ovdje
 
 
 

Poslednje ažurirano (utorak, 24 januar 2017 16:41)

 

Dani zime na Kozari

U organizaciji grada Prijedora, Turističke organizacije grada Prijedora i Nacionalnog parka „Kozara“ dana 28.01.2017. godine (subota) i  29.01.2017. godine (nedjelja) na planini Kozari, održaće se  XI privredno-turistička manifestacija „Dani zime na Kozari“. Ova manifestacija ima za cilj da promoviše planinu Kozaru i okupi sve relevantne subjekte iz oblasti turizma. Manifestacija „Dani zime na Kozari“ će obuhvatiti takmičenja u zabavnim igrama na snijegu ili bez (zavisno od vremenskih prilika), gastro takmičenja i izbor najboljih jela, te bogat kulturno-umjetnički program.
Turistička organizacija opštine Kostajnica će i ove godine učestvovati u takmičarskom dijelu manifestacije tj.  sportskom takmičenju u zabavnim igrama na snijegu ili bez sa ekipom od 5 članova koja će predstavljati opštinu Kostajnica.
PROGRAM MANIFESTACIJE DANI ZIME NA KOZARI” 2017
Subota 28.01.2017. godine
10:00 - planiraski marš
10:00 - ski kup
Nedjelja 29.01.2017. godine
10:00 – 10:45 - okupljanje učesnika sportskih i gastro takmičenja
10:45 – 11:00 - polaganje vijenaca palim žrtvama na Kozari
11:00 – 11:30 - program otvaranja uz kulturno-zabavni program
pozdravna riječ i svečano otvaranje
najava sportskih i gastro ekipa 
11:30 – 14:30 - takmičarski dio uz kulturno-zabavni program
sporstko takmičenje
gastro takmičenje
14:30 – 15:30 - program zatvaranja Manifestacije   
degustacija
tombola za posjetioce
proglašenje pobjednika i dodjela nagrada
svečano zatvaranje

Poslednje ažurirano (ponedjeljak, 23 januar 2017 14:51)

 

Popularno

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ponedjeljak, 01 maj 2017