Potpisan sporazum o dodjeli grant sredstava u MEG projektu

U okviru Projekta opšinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji finansira Vlada Švajcarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), 18 opština I gradova biće dodjeljena bespovratna sredstva  u iznosu od 4,5 miliona KM za razvojne investicije. Krajnji rezultata ovih ulaganja biće obnova vodne i komunalne mreže, sa poboljšanim komunalnim uslugama za preko 70.000 građana i građanki, te će kroz mjere za zapošljavanje i samozapošljavanje biti  podržano 115 kompanija i otvoreno 195 novih radnih mjesta.
„U četiri godine, od 2016 do 2020, Švicarska će uložiti 12 miliona švicarskih franaka kroz MEG projekat u podršci lokalnim samoupravama sa populacijom od 846.000 ljudi. Partnerske jedinice lokalne samouprave će također usmjeriti budžetska sredstva i uložiti u čištu vodu za piće, izgradnju kanalizacionih sistema, bolju zaštitu okoline i generalni zdravlje stanovništva, te stvaranje boljih uslova za poslovanje. Ovo je važan korak naprijed u lokalnom razvoju“, izjavila je ambasadorica Švicarske u Bosni i Hercegovini, Andrea Rauber Saxer.
Tokom prethodnih godinu dana, opštine i gradovi uključeni u MEG projekat predano su radili na poboljšanju pružanja javnih usluga, osluškivali su potrebe u svojim lokalnim zajednicama i radili na boljem upravljanju rezultatima, što je dovelo do boljeg uvezivanja, uključivanja ranjivih grupa i odgovaranja na njihove potrebe, kao i poboljšanja komunalnih usluga. Na taj način su postigli napredak u radu i ispunili kriterije za dodjelu bespovratnih sredstava za kofinansiranje i realizaciju prioritetnih kapitalnih investicija iz razvojnih strategija i to isključivo u sektorima okoliša i privrede. Te investicije uključuju obnove komunalne infrastrukture poput obnove vodovodne mreže, smanjenja gubitaka vode i sanacije kanalizacione mreže, ali i ulaganja u poslovno okruženje, podršku poduzetništvu, poticajima i zapošljavanju.
„Ove lokalne zajednice postavljaju standarde i primjere drugima kada je u pitanju uvođenje praksi Evropske unije, te direktno utiču na približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja“, izjavila je tokom ceremonije potpisivanja  Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija i rezidentna predstavnica UNDP-a.
Načelnici opština Kostajnica, Bosanska Krupa, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Kalesija, Kozarska Dubica, Prnjavor, Sanski Most, Teslić, Tešanj i Žepče, te gradonačelnici gradova Bihać, Cazin, Doboj, Prijedor i Tuzla potpisali su sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava sa predstavnicima UNDP-a i Ambasade Švicarske, te su imali priliku predstaviti rezultate rada svojih lokalnih samouprava u proteklom periodu.
Načelnik opštine Kostajnica rekao  je da će sredstva koja će dobiti za ono što je njima u ovom trenutku najpotrebnije, a to je rekonstrukcija vodovodne mreže u ulicama Ranka Šipke, 2 Maja, Ustaničkoj i dijelu ulice Petra Pecije te izgradnju kanalizacije u dijelu ulice Ranka Šipke. Zahvaljujući ostvarenim rezultatima u proteklih godinu dana opština Kostajnica je ostvarila pravo na grant sredstva u iznosu od 200.000 KM za infrastrukturne projekte I 40.000 KM za subvencije za samozapošljavanje.
Sredstva u ukupnom iznosu od 4,5 miliona KM za prvu godinu obezbjedila je Vlada Švicarske kroz MEG projekat, a partnerske opštine i gradovi su se obavezali da će identične iznose osigurati iz vlastitih izvora finansiranja.
O Projektu: MEG Projekat ima za cilj unaprijediti institucionalne kapacitete 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave (opština i gradova) za primjenu principa dobre uprave, osiguranje kvalitetnih lokalnih usluga, učinkovitiju interakciju s relevantnim akterima i stvaranje okruženja pogodnih za poslovanje, omogućavanje novih radnih mjesta i ekonomski rast. U okviru svog djelovanja, Projekat posvećuje posebnu pažnju sektorima privrede i okoliša.