Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Odjeljenje za privredu, finansije i druš. djelat.

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti vrši stručne i upravne poslove koji se odnose na: studijske i analitičke poslove iz oblasti privrede i urbanizma (industrija, trgovina i snadbijevanje, ugostiteljstvo, turizam, zanastvo, saobraćaj i veze, poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda, predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, zdravstvena zaštita, poslovi privatnog preduzetništva kao i drugi poslovi koji mu se stave u nadležnost, kao i poslovi iz oblasti finansija, vrši stručne i druge poslove koji se odnose na: praćenje ostvarivanja politike finansiranja u opštini, priprema nacrt budžeta, finansijsko, materijalno i račuvodstveno poslovanje opštinske uprave, fondova i drugih organa koji se finansiraju iz budžeta opštine, kao i drugi poslovi koji mu se stave u nadležnost.

Načelnik odjeljenja: Mirjana Kostadinović, diipl.ek