Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Obavještenje za budžetske korisnike

U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu svi budžetski korisnici su u obavezi da do 15. septembra dostave budžetske zahtjeve za 2017. godinu.
Uputstvo budžetskim korisnicima za pripremu budžeta opštine Kostajnica i obrazce budžetskom zahtjeva mogu se preuzeti ovdje