Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Obavještavaju se građani opštine  da je raspisana javna rasprava na nacrt Budžeta opštine Kostajnica za 2012 godinu.

Svi zainteresovani materijale prijedloga rebalansa Budžeta mogu preuzeti u administrativnoj službi opštine Kostajnica u Odjeljenju za privredu,finansije i društvene djelatnosti ili na www.opstina-kostajnica.com.

Prijedlozi,mišljenja i sugestije na prijedlog rebalansa Budžeta mogu da se dostave pismeno svakim radnim danom  do 15,00 časova, najkasnije do 07.12.2011 god. u prijemnu kancelariju Administrativne službe.

Tokom javne rasprave biće organizovani sastanci sa odborima građana opštine Kostajnica i jedna centralna javna rasprava i to 07.12.2011. godine u skupštinskoj sali sa početkom u 12:00 časova.

Kontakt osoba za sve informacije je - Goran Milijević.

Kontakt telefon : 663-113 i 663-139.

Budžet za 2012. - nacrt

Obavještavaju se građani opštin Kostajnica da je raspisana javna rasprava na prijedlog rebalansa Budžeta opštine Kostajnica za 2011. Godinu.

Svi zainteresovani materijalne prijedloge rebalansa Budžeta mogu preuzeti u Administrativnoj službi opštine Kostajnica u Odjeljenju za privredu, finansije i društvene djelatnosti.

Prijedlozi, mišljena i sugestije na prijedlog rebalansa Budžeta mogu da se dostave pismeno svakim radnim danom do 15,00 časova, najkasnije do 18.11.2011. godine u prijemnu kancelariju Administrativne službe.

Kontakt osoba za sve informacije je Goran Milijević.

Kontakt telefon: 663-113 i 663-139.

Rebalans možete preuzeti ovdje.

Skupština opštine Kostajnica je na sjednici održanoj 30.12.2010. donijela odluku o usvajanju budžeta za 2011. godinu, objavljenu u Službenom glasniku opštine Kostajnica br. 13/2010 na strani 35.  Budžet za 2011. godinu možete preuzeti ovdje.

Stranica 5 od 5