Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Najava - 6. sjednica OIK Kostajnica

Na osnovu članova 11. i 12. Poslovnika o radu Opštinske izborne komisije Kostajnica, broj:01/1-03-5/16:
SAZIVAM
6. sjednicu
Opštinske izborne komisije Kostajnica
koja će se održati dana 07. septembra. 2020. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10:00 časova u zgradi opštine Kostajnica (kancelarija Opštinske izborne komisije).
Za sjednicu se predlaže  slijedeći:
DNEVNI RED
  1. Zapisnik sa 5. sjednice Opštinske izborne komisije Kostajnica;
  2. Preliminarno raspoređivanje ulica na biračka mjesta;
  3. Određivanje biračkih mjesta;
  4. Ostala pitanja;
                                                                                                                                                                                  PREDSJEDNIK OIK
                                                                                                                              Svjetlana Bajalica, dipl.prav.