Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Najava - 7. sjednica OIK Kostajnica

Na osnovu članova 11. i 12. Poslovnika o radu Opštinske izborne komisije Kostajnica, broj:01/1-03-5/16:
SAZIVAM
7. sjednicu
Opštinske izborne komisije Kostajnica
koja će se održati dana 14. septembra. 2020. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10:00 časova u zgradi opštine Kostajnica (kancelarija Opštinske izborne komisije).
Za sjednicu se predlaže slijedeći:
DNEVNI RED
  1. Zapisnik sa 6. sjednice Opštinske izborne komisije Kostajnica;
  2. Izrada budžetskog zahtjeva Opštinske izborne komisije Kostajnica za 2021. godinu;
  3. Ostala pitanja;
                                                                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK OIK
                                                                                                                                                   Svjetlana Bajalica, dipl.prav.