Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Obavještenje - dodjeljenja mjesta u biračkim odborima

REPUBLIKA SRPSKA             
OPŠTINA KOSTAJNICA
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
Broj: 01/1 -03 – 38.1/ 20.
Datum: 17.09. 2020.god.
 
PREDMET: Obavještenje
 
Opštinska izborna komisija Kostajnica je 16.09.2020 godine izvršila javnu dodjelu mjesta u biračkim odborima za Izbornu jedinicu Kostajnica (184 B) u svrhu provođenja Lokalnih izbora 2020. Godine.
Nakon dodjele mjesta u biračkim odborima, politički subjekti imaju rok od 17.09.2020. godine do 23.09.2020. godine da Opštinskoj izbornoj komisiji Kostajnica dostave sve popunjene i ovjerene SG1 obrasce za svoje prijedloge - Izjava predloženog člana biračkog odbora svojeručno potpisane od predloženih kandidata za članove biračkih odbora i ovjerene žigom i potpisom ovlašćenog lica političkog subjekta.
                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                PREDSJEDNIK OIK-a
                                                                                                                                                                                                           Svjetlana Bajalica, dipl. pravnik