Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Najava - 10. sjednica OIK

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA KOSTAJNICA
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
Broj:01/1-03-57/20.
Datum:16.10.2020.god.
Na osnovu članova 11. i 12. Poslovnika o radu Opštinske izborne komisije Kostajnica, broj:01/1-03-5/16:
SAZIVAM
10. sjednicu
  Opštinske izborne komisije Kostajnica
koja će se održati dana 16. oktobra 2020. godine (petak) sa početkom u 16:00 časova u zgradi opštine Kostajnica (kancelarija Opštinske izborne komisije).
 Za sjednicu se predlaže  slijedeći:
DNEVNI RED
  1. Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Opštinske izborne komisije Kostajnica;
  2. Usvajanje Odluke o imenovanju biračkih odbora Izborne jedinice Kostajnica – 184 B u svrhu provođenja Lokalnih izbora 2020. godine
  3. Specifikacija materijalno – tehničkih sredstava potrebnih na biračkim mjestima radi higijensko-epidemiološke zaštite članova biračkih odbora i birača;
  4. Prijedlog Rješenja o imenovanju kontrolora za unos izbornih rezultata Lokalnih izbora 2020. godine;
  5. Ostala pitanja;
   PREDSJEDNIK OIK
 Svjetlana Bajalica, dipl.prav.