Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Najava - 11. sjednica OIK

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA KOSTAJNICA
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
Broj:01/1-03-63/20.             
Datum:19.10.2020.god.
Na osnovu članova 11. i 12. Poslovnika o radu Opštinske izborne komisije Kostajnica, broj:01/1-03-5/16:
 SAZIVAM
11. sjednicu
Opštinske izborne komisije Kostajnica
 
koja će se održati dana 21. oktobra 2020. godine (srijeda) sa početkom u 10:00 časova u zgradi opštine Kostajnica (kancelarija Opštinske izborne komisije).
 Za sjednicu se predlaže  slijedeći:
DNEVNI RED
  1. Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Opštinske izborne komisije Kostajnica;
  2. Usvajanje Plana edukacije biračkih odbora za provođenje Lokalnih izbora 2020. godine;
  3. Ostala pitanja;
 PREDSJEDNIK OIK
  Svjetlana Bajalica, dipl.prav.