Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Najava - dodjela mjesta u biračkim odborima

Obavještavaju se politički subjekti, ovjereni za učešće na Lokalnim izborima 2016. godine u opštini Kostajnica, da će se postupak dodjele mjesta u biračkim odborima u opštini Kostajnica, a u svrhu imenovanja biračkih odbora održati 03. avgusta 2016. godine ( srijeda) sa početkom u 13:00 časova u Skupštinskoj sali (Kino Kozara).
Navedeni postupak će se obaviti u skladu sa Uputstvom o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (Prečišćeni tekst), broj 05-1-02-2-493-2/16 i Instrukcijom o sprovođenju člana 11. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora, broj: 05-1-02-2-471-2/14.
Političkom subjektu koji ne bude prisutan postupku dodjele mjesta u biračkom odboru, Opštinska izborna komisija dostaviće rezultate po okončanom postupku dodjele odmah, a najkasnije u roku od dva dana.