Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

   Predsjednik OIK Kostajnica, Svjetlana Bajalica zakazala je 13. Redovnu sjednicu OIK Kostajnica 27. septembra. 2016. godine (utorak) sa početkom u 10:00 časova u zgradi opštine Kostajnica (kancelarija Opštinske izborne komisije).
Za sjednicu je predložen  slijedeći dnevni red:
1. Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Opštinske izborne komisije Kostajnica;
2. Prijedlog Rješenja o izmjeni  Rješenja o imenovanju biračkog odbora za biračko mjesto 184B010 – Pobrđani;
3. Ostala pitanja

    Predsjednik OIK Kostajnica Svjetlana Bajalica zakazale je 12 redovnu sjednicu Opštinske izborne komisije Kostajnica za 23. septembra. 2016. godine (petak) sa početkom u 10:00 časova u zgradi opštine Kostajnica (kancelarija Opštinske izborne komisije).
Za sjednicu je predložen  slijedeći dnevni red:
1. Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Opštinske izborne komisije Kostajnica;
2. Informacija o toku obuka biračkih odbora i odziv na obuke;
3. Prijedlog Rješenja o izmjeni  Rješenja o imenovanju biračkog odbora za biračko mjesto 184B005 – Mrakodol;
4. Prijedlog Rješenja o izmjeni  Rješenja o imenovanju biračkog odbora za biračko mjesto 184B012 – Kostajnica- Kino 2;
5. Ostala pitanja.

Opštinska izborna komisija Kostajnica obavještava građane o lokacijama biračkih mjesta određenih za glasanje na Lokalnim izborima koji će se održati u nedjelju 02. oktobra 2016. godine, kako slijedi:

1. Biračko mjesto 184B001- Kino 1 - lokacija Kino „Kozara“;
2. Biračko mjesto 184B002 - Škola 1 - lokacija Osnovna škola „Petar Mećava“ Kostajnica;
3. Biračko mjesto 184B003 - Petrinja - lokacija područna škola u Petrinji;
4. Biračko mjesto 184B004 - Tavija - lokacija Društveni dom u Taviji;
5. Biračko mjesto 184B005 Mrakodol - lokacija Društveni dom u Mrakodolu;
6. Biračko mjesto 184 B006 - Grdanovac - lokacija Društveni dom u Grdanovcu;
7. Biračko mjesto 184B007 - Gornja Slabinja - lokacija stambeni objekat Ilije Miljuša;
8.Biračko mjesto 184B008 - Kalenderi - lokacija Osnovna škola u Kalenderima;
9.Biračko mjesto184B009 - Gumnjani i Mraovo Polje - lokacija stambeni objekat Savanović Savke;
10. Biračko mjesto 184B010 - Pobrđani - lokacija Osnovna škola u Pobrđanima;
11. Biračko mjesto 184B011 - Podoška i Zovik - lokacija Društveni dom u Zoviku;
12. Biračko mjesto 184B012 - Kino 2 - lokacija sala Skupštine opštine;
13. Biračko mjesto 184B013 - Škola 2- lokacija Osnovna škola „Petar Mećava“ i

14.Biračko mjesto 184B501-NNN - za glasanje u odsustvu i na nepotvrđenim glasačkim listićima – lokacija Omladinski centar Kostajnica;

 

 

Predsjednik OIK Kostajnica, Svjetlana Bajalica zakazala je 10. sjednicu  Opštinske izborne komisije Kostajnica za 12. septembra. 2016. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10:00 časova u zgradi opštine Kostajnica (kancelarija Opštinske izborne komisije).
Za sjednicu je predložen  slijedeći dnevni red:
1. Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Opštinske izborne komisije Kostajnica;
2. Postupak dodjele pozicija političkim subjektima za mobilni tim;
3. Prijedlog Rješenja o imenovanju osoblja za unos izbornih rezultata u JIIS aplikaciju za Lokalne izbore 2016. godine;
4. Prijedlog Rješenja o imenovanju kontrolora izbornih rezultata Lokalnih izbora 2016. godine,
5. Izrada budžetskog zahtjeva za 2017. godinu;
6. Ostala pitanja.

Opštinska izborna komisija Kostajnica provodi postupak edukacije biračkih odbora.
Odredbom člana 2.19.Izbornog zakona BiH propisano je da svi imenovani članovi biračkih odbora moraju proći edukaciju koju organizuje izborna komisija osnovne izborne jedinice. Shodno tome, Opštinska izborna komisija Kostajnica je edukaciju 114 članova biračkih odbora i mobilnog tima podijelila u pet termina i to:
Prva obuka (edukacija) održaće se 12.09.2016. godine (ponedjeljak) sa početkom u 18:00 časova  u Skupštinskoj sali za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora;
Druga obuka (edukacija) održaće se 14.09.2016 godine (srijeda) sa početkom u 18:00 časova u Skupštinskoj sali za članove i zamjenike članova biračkih odbora biračkog mjesta 184B001, 184B004 i 184B012;
 Treća obuka (edukacija) održaće se 15.09.2016. godine (četvrtak) sa početkom u 18:00 časova u Skupštinskoj sali za članove i zamjenike članova biračkih odbora biračkog mjesta 184B002, 184B003 i 184B013;
Četvrta obuka (edukacija) održaće se 16.09.2016. godine (petak) sa početkom u 12:00 časova u Skupštinskoj sali za članove i zamjenike članova biračkih odbora biračkog mjesta 184B005, 184B006, 184B07, 184B008, 184B009, 184B010 i 184B011;
 Peta obuka (edukacija) održaće se 20.09.2016. godine (utorak) sa početkom u  18:00 časova u Skupštinskoj sali za članove i zamjenike članova biračkog odbora biračkog mjesta 184B501-NNN  i mobilnog tima.
Ako član biračkog odbora, odnosno mobilnog tima i njihovi zamjenici ne prisustvuju obuci biće razrješeni dužnosti.
Nakon provedene obuke, izborna komisija izvršiće provjeru znanja i uspješnim predsjednicima i članovima biračkih odbora, odnosno mobilnih timova i njihovim zamjenicima dodijeliti certifikate.