Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Na osnovu članova 11. i 12. Poslovnika o radu Opštinske izborne komisije Kostajnica, broj:01/1-03-5/16:
  SAZIVAM
4. sjednicu
Opštinske izborne komisije Kostajnica
koja će se održati dana 31. jula. 2020. godine (petak) sa početkom u 10:00 časova u zgradi opštine Kostajnica (kancelarija Opštinske izborne komisije).
            Za sjednicu se predlaže  slijedeći:
DNEVNI RED
  1. Zapisnik sa 3. sjednice Opštinske izborne komisije Kostajnica;
  2. Definisanje aktivnosti OIK-a Kostajnica u narednom periodu;
  3. Ostala pitanja;
                                                                                                                                    PREDSJEDNIK OIK
                                                                            Svjetlana Bajalica, dipl.prav.

Na osnovu članova 11. i 12. Poslovnika o radu Opštinske izborne komisije Kostajnica, broj:01/1-03-5/16:
 
SAZIVAM
nastavak 3. sjednice
Opštinske izborne komisije Kostajnica
 
koja će se održati dana 06. jula. 2020. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10:00 časova u zgradi opštine Kostajnica (kancelarija Opštinske izborne komisije).
                                                                                                                                                                                PREDSJEDNIK OIK
                                                                                                                            Svjetlana Bajalica, dipl.prav.

Na osnovu članova 11. i 12. Poslovnika o radu Opštinske izborne komisije Kostajnica, broj:01/1-03-5/16 sazivam
3. sjednicu
  Opštinske izborne komisije Kostajnica
koja će se održati dana 29. juna. 2020. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10:00 časova u zgradi opštine Kostajnica (kancelarija Opštinske izborne komisije).
          Za sjednicu se predlaže  slijedeći:
DNEVNI RED
  1. Zapisnik sa 2. sjednice Opštinske izborne komisije Kostajnica;
  2. Upoznavanje o preduzetim aktivnostima koje se odnose na provođenje Lokalnih izbora 2020. godine;
  3. Upoznavanje članova Opštinske izborne komisije o preduzetim aktivnostima koje se odnose na provođenje Lokalnih izbora 2020. godine Centra za birački spisak Kostajnica;
  4. Definisanje aktivnosti OIK-a Kostajnica u narednom periodu;
  5. Ostala pitanja;
                                                                                        PREDSJEDNIK OIK
                                                                                    Svjetlana Bajalica, dipl.prav