Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA KOSTAJNICA
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
Broj:01/1-03-57/20.
Datum:16.10.2020.god.
Na osnovu članova 11. i 12. Poslovnika o radu Opštinske izborne komisije Kostajnica, broj:01/1-03-5/16:
SAZIVAM
10. sjednicu
  Opštinske izborne komisije Kostajnica
koja će se održati dana 16. oktobra 2020. godine (petak) sa početkom u 16:00 časova u zgradi opštine Kostajnica (kancelarija Opštinske izborne komisije).
 Za sjednicu se predlaže  slijedeći:
DNEVNI RED
  1. Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Opštinske izborne komisije Kostajnica;
  2. Usvajanje Odluke o imenovanju biračkih odbora Izborne jedinice Kostajnica – 184 B u svrhu provođenja Lokalnih izbora 2020. godine
  3. Specifikacija materijalno – tehničkih sredstava potrebnih na biračkim mjestima radi higijensko-epidemiološke zaštite članova biračkih odbora i birača;
  4. Prijedlog Rješenja o imenovanju kontrolora za unos izbornih rezultata Lokalnih izbora 2020. godine;
  5. Ostala pitanja;
   PREDSJEDNIK OIK
 Svjetlana Bajalica, dipl.prav.

Opštinska izborna komisija Kostajnica obavještava političke subjekte koji su se ovjerili za učešće na Lokalnim izborima 2020. god. za izbornu jedinicu Kostajnica da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje akreditacija političkim subjektima i udruženjima 15 dana prije dana održavanja izbora, odnosno do 31.10.2020. godine.
Zahtjev za akreditovanje posmatrača za posmatranje rada izborne komisije, Centra za birački spisak i rada na biračkom mjestu i drugim izbornim mjestima, predstavnici političkih subjekata podnose Opštinskoj izbornoj komisiji.
Zahtjev će se smatrati važećim ako su ga potpisala lica koja su u prijavi za ovjeru za učešće na izborima navedena kao lica ovlaštena za zastupanje i čiji je potpis deponovan kod Centralne izborne komisije BiH ili izborne komisije.
Uz zahtjev, politički subjekt popuniće listu predloženih posmatrača, te obrazac pravila ponašanja sa potpisanom izjavom o poštovanju tajnosti glasanja svakog predloženog posmatrača.
Politički subjekti za posmatrače mogu predložiti samo lica koja su državljani BiH i koja su punoljetna.
Obrazac zahtjeva za izdavanje akreditacije političkim subjektima i obrazac pravila ponašanja i izjava o poštovanju tajnosti glasanja dostupni su na web stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba – Lokalni izbori 2020.