Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA KOSTAJNICA
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
Broj: 01/1-03-42/20
Datum:06.10.2020.godine
 
OBJAVLJIVANJE LOKACIJA
BIRAČKIH MJESTA ODREĐENIH ZA GLASANJE
NA LOKALNIM IZBORIMA 2020. GODINE
 
Opštinska izborna komisija Kostajnica obavještava građane o lokacijama biračkih mjesta određenih za glasanje na Lokalnim izborima koji će se održati u nedjelju 15. novembra 2020. godine, kako slijedi:
 
 1. Biračko mjesto 184B001- Kino 1 - lokacija Kino „Kozara“;
 2. Biračko mjesto 184B002 - Škola 1 - lokacija Osnovna škola „Petar Mećava“ Kostajnica;
 3. Biračko mjesto 184B003 – Tavija - lokacija Društveni dom u Taviji;
 4. Biračko mjesto 184B004 - Petrinja - lokacija Osnovna škola u Petrinji;
 5. Biračko mjesto 184B005 – Mrakodol - lokacija Društveni dom u Mrakodolu;
 6. Biračko mjesto 184 B006 - Grdanovac - lokacija Društveni dom u Grdanovcu;
 7. Biračko mjesto 184B007 - Gornja Slabinja - lokacija stambeni objekat Ilije Miljuša;
 8. Biračko mjesto 184B008 - Kalenderi - lokacija Osnovna škola u Kalenderima;
 9. Biračko mjesto184B009 - Gumnjani i Mraovo Polje - lokacija stambeni objekat Savanović Savke;
 10. Biračko mjesto 184B010 - Pobrđani - lokacija Osnovna škola u Pobrđanima;
 11. Biračko mjesto 184B011 - Podoška i Zovik - lokacija Društveni dom u Zoviku;
 12. Biračko mjesto 184B012 - Kino 2 - lokacija sala Skupštine opštine;
 13. Biračko mjesto 184B013 - Škola 2- lokacija Osnovna škola „Petar Mećava“ i
 14. Biračko mjesto 184B501-NNN - za glasanje u odsustvu i na nepotvrđenim glasačkim listićima – lokacija zgrada magistrata prostorije KUD-a „Potkozarje“.
PREDSJEDNIK OIK
                                                                                        Svjetlana Bajalica, dipl.prav.

Na osnovu članova 11. i 12. Poslovnika o radu Opštinske izborne komisije Kostajnica, broj:01/1-03-5/16:
  SAZIVAM
8. sjednicu
  Opštinske izborne komisije Kostajnica
koja će se održati dana 05. oktobra. 2020. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10:00 časova u zgradi opštine Kostajnica (kancelarija Opštinske izborne komisije).
Za sjednicu se predlaže  slijedeći:
DNEVNI RED
1. Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Opštinske izborne komisije Kostajnica;
2. Određivanje lokacija biračkih mjesta;
3. Imenovanje biračkih odbora za Osnovnu izbornu jedinicu Kostajnica u svrhu provođenja Lokalnih izbora 2020. godine;
4. Sačinjavanje rezervnog spiska članova biračkih odbora;
5. Usvajanje Plana obilaska birača koji su vezani za svoje kuće zbog starosti bolesti ili invaliditeta u Opštini Kostajnica radi upisa istih u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje putem mobilnog tima za Lokalne izbore godine:
6. Prijedlog Izbornog etičkog kodeksa političkih subjekata koji učestvuju na Lokalnim izborima 2020. godine u Opštini Kostajnica;
7. Ostala pitanja.
                                                                                    PREDSJEDNIK OIK
  Svjetlana Bajalica, dipl.prav.