Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Kabinet Načelnika

    Kabinet Načelnika opštine obavlja stručne, organizacione i druge poslove za potrebe Načelnika opštine; pruža stručnu pomoć u izradi akata, obradi zahtjeva i drugih podnesaka stranaka i organizacija upućenih Načelniku opštine; vrši prikupljanje podataka od opštinskih službi u svrhu informisanja javnosti i omogućava obavještavanje građana iz djelokruga rada Administrativne službe i Načelnika opštine u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, vrši poslove pravnog savjetovanja za Načelnika opštine, koordinira aktivnosti iz nadležnosti Opštine u oblasti privrede i društvenih djelatnosti, obavlja i druge stručne, organizacione i tehničke poslove vezane za rad i nadležnost Načelnika opštine.