Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Obavještenje - Program rada Skupštine opštine

Obavještavaju se građani i udruženja građana opštine Kostajnica da je u skladu sa Poslovnikom SO-e pokrenut postupak izrade Programa rada Skupštine opštine Kostajnica za 2016. godinu.
Skupština donosi Program rada za kalendarsku godinu, po pravilu, do početka godine.
Program rada Skupštine čine pitanja iz djelokruga Skupštine.
Program rada sadrži zadatke Skupštine koji proizilaze iz Ustava, Zakona, Statuta opštine, utvrđene politike i ekonomskog razvoja opštine, kao i druge poslove i zadatke u rješavanju pitanja od interesa za građane.
Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci Skupštine, njihov sadržaj, način izvršavanja, nosioci poslova i zadataka, kao i rokovi za njihovo donošenje.
Radna tijela Skupštine, pri utvrđivanju svojih obaveza i zadataka, pridržavaju se Programa rada Skupštine.
U pripremama za izradu Programa rada stručna služba Skupštine pribavlja prijedloge i mišljenja o pitanjima koje treba unijeti u Program rada od odbornika, radnih tijela Skupštine, načelnika opštine, opštinske uprave, političkih stranaka koje su zastupljene u Skupštini, građana i udruženja građana.
Na osnovu pripremljenih prijedloga i sugestija kolegij priprema i utvrđuje prijedlog Programa rada Skupštine, koji se upućuje Skupštini na razmatranje.
S obzirom na navedeno, sva zainteresirana lica i udrženja građana svoje prijedloge, mišljenja i sugestije za izradu Programa rada za 2016. godinu mogu da dostave do 14.12.2015. godine u prijemnu kancelariju Opštinske uprave ili putem pošte na adresu: Opština Kostajnica, Svetosavska 11, sa naznakom „ Za izradu Programa rada Skupštine opštine za 2016. godinu.“
Nakon dostave prijedloga preduzeće se daljnje procedure u izradi Programa rada SO-e za 2016. godinu.