Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Zakazana 27 redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Vladimir Ćopić sazvao je 27. redovnu sjednicu Skupštine opštine za srijedu 30.12.2015. sa početkom u 10.00 časova.
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa:
a)24. redovne sjednice SO-e i skraćeni zapisnik sa nastavka 24. redovne sjednice SO-e,
b) Skraćeni zapisnik sa 26. redovne sjednice SO-e;
2. a) Informacija iz oblasti socijalno-ugroženih kategorija i Informacija  o stanju u oblasti socijalne zaštite,
b) Informacija  o stanju u oblasti zdravstva;
3. Informacija o stanju u oblasti školstva, kulture i sporta;
4. Informacija o zapošljavanju na području Opštine;
5. Informacija o stanju javne bezbjednosti na području Opštine Kostajnica;
6. Informacija o stanju nevladinih organizacija na području opštine Kostajnica kojima su doznačena sredstva iz budžeta opštine Kostajnica;
7. Informacija o provedenoj jesenjoj sjetvi;
8. Informacija o stanju poljoprivrede na području opštine Kostajnica;
9. Informacija o izvršenju Budžeta opštine Kostajnica za 9. mjeseci u 2015. godini;
10. Polugodišnji Izvještaj o ostvarivanju Programa rada SO-e;
11. Polugodišnji Izvještaj o radu stalnih radnih tijela SO-e za 2015. godinu;
12. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine za 2016.godinu;
13. Polugodišnji izvještaj o finansijsko - materijalnom poslovanju korisnika budžeta;
14. Prijedlog Rebalansa Budžeta opštine Kostajnica za 2015. godinu i prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Budžeta opštine Kostajnica za 2015. godinu;
15. Prijedlog Budžeta opštine Kostajnica za 2016. godinu i prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta opštine Kostajnica za 2016. godinu;
16. Razmatranje Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Opštine Kostajnica za period 01.01.2014-31.12.2014. godine, broj:PBO40-15 i Plana aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti po Izvještaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja opštine Kostajnica za 2014. godinu;
17. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Petar Mećava” Kostajnica;
18. Prijedlog Odluke o utvrđivanju bazne cijene za obračun troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta na područu opštine Kostajnica;
19. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za izračunavanje jednokratne rente na području opštine Kostajnica;
20. Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za obračunavanje komunalne naknade za 2016. godinu;
21. Prijedlog Programa vršenja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje;
22. Izvještaj o reviziji Strategije razvoja  opštine Kostajnica;
23. Prijedlog Odluke o prenosu prava svojine na nepokretnostima u vlasništvu opštine Kostajnica sa opštine Kostajnica na Srpsku pravoslavnu crkvenu opštinu Kostajnica, bez naknade i prijedlog Odluke o regulisanju prava i obaveza između Opštine Kostajnica i Srpske pravoslavne crkvene opštine Kostajnica po pitanju  SPG „Čekinovac“;
24. Prijedlog Odluke o stambenom zbrinjavanju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji kroz implementaciju projekta „Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji“
25. Ostala pitanja;
26. Aktuelni čas;