Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

28 sjednica Skupštine opštine Kostajnica

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Vladimir Ćopić sazvao je 28. redovnu sjednicu Skupštine opštine za petak  29.01.2016. sa početkom u 10.00 časova.
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevi red:
1. Skraćeni zapisnik sa 27. redovne sjednice Skupštine opštine;
2. Prijedlog Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti na području opštine Kostajnica po zonama za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2016. godini;
3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području Opštine Kostajnica u 2016. godini;
4. Godišnji izvještaj o radu stalnih radnih tijela za 2015.godinu;
5. Izvještaj o analizi izvršenja skupštinskih odluka donesenih u 2015.godini;
6. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o radu za radnu 2014/2015 godinu Javne predškolske ustanove Klub za djecu „Kestenko“ Kostajnica,
b)prijedloga Godišnjeg Programa rada Javne predškolske ustanove „Klub za djecu „Kestenko“ za radnu 2015/2016 godinu;
7. Prijedlog Odluke o dodjeli dodatnog prostora na korištenje JU „Centar za socijalni rad Kostajnica”;
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju „Doma zdravlja Kostajnica“;
9. Prijedlog dopunskog rješenja o dodjeli zemljišta;
10. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora JU “Centar za socijalni rad Kostajnica”;
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU “Centar za socijalni rad Kostajnica”;
12. Ostala pitanja;
13. Aktuelni čas.