Rezultati ankete o zadovoljstvu javnim uslugama

Štampa

U okviru projekta Opštinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) kojeg finansira Vlade Švajcarse a provodi UNDP u BiH u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave  proedeno je anketiranje građana u cilju procjene stepena zadovoljstva građana administrativnim i komunalnim uslugama na podrčju opštine Kostajnica.

Ispitivanje javnog mjenja je urađeno na 53 korisnika

Rezultate ankete možete pogledati ovdje