Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

1. redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

         

        Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić, zakazao je za 21.12.2012. godine sa početkom u 10.00 časova 1. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja mandatsko-imunitetske komisije, verifikacija odbornika i polaganje svečane zakletve;

2. Skraćeni zapisnik sa 38. redovne sjednice;

3. Upoznavanje odbornika sa Strategijom razvoja opštine Kostajnica 2011-2020. god. i metodologijom za izradu Strategije;

4. Informacija o eksproprijaciji zemljišta u „Bloku 1“;

5. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Blok 1“ i „Blok 2“;

6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Kostajnica za 2013. godinu;

7. a) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju komunalne naknade za finansiranje komunalnih djelatnosti zajedničke potrošnje u opštini Kostajnica;

b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za obračunavanje komunalne naknade za 2013. godinu;

8. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju posebne takse za vatrogastvo;

9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o administrativnim taksama opštine Kostajnica;

10. Prijedlog Odluke o stimulisanju nataliteta;

11. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate novčanih sredstava za izvedene radove u toku 2012. godine;

12. a) Informacija o rješavanju spora nastalog povodom donošenja Odluke o prestanku rada JU Dječiji vrtić „Kestenko“ Kostajnica;

b) Prijedlog o stavljanju van snage Odluke o prestanku rada JU Dječiji vrtić „Kestenko“ Kostajnica;

v) Prijedlog Odluke o vansudskom poravnanju;

13. Prijedlog Odluke o kratkoročnoj pozajmici novčanih sredstava KP „Komunalno“ a.d. Kostajnica;

14. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Doma zdravlja Kostajnica;

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. člana Upravnog odbora Doma zdravlja Kostajnica;

15. Imenovanje radnih tijela SO-e;

16. Prijedlog Odluke o imenovanju odbornika SO-e Kostajnica koji će prisustvovati zaključenju braka;

17. a) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o prestanku rada TOK-a;

b) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju TOK-a;

v) Prijedlog rješenja o imenovanju v.d.  direktora TOK-a;

18. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Kostajnica za prvo polugodiše 2012. godine;

19. a) Prijedlog Rebalansa Budžeta opštine Kostajnica za 2012. godinu;

b) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Bueta opštine Kostajnica za 2012. godinu;

v) Prijedlog  Zaključka;

20.a) Prijedlog Odluke o Budžetu opštine za 2013. godinu;

b) Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta opštine za 2013. godinu;

21. Ostala pitanja;

22. Aktuelni čas.