Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Druga redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić zakazao je za srijedu 30.01.2012. godine sa početkom u 10.00 časova Drugu redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI RED:

1. Skraćeni   zapisnik  sa prve konstitutivne sjednice i Skraćeni zapisnik sa prve redovne sjednice SO-e, 

2. Polaganje svečane zakletve funkcionera i odbornika koji nisu položili zakletvu, 

3. Razmatranje i usvajanje: 

a) Izvještaja o radu Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja Kostajnica“ sa posebnim osvrtom na finansijski  izvještaj za 2012.godinu, Izvještaja o radu upravnog odbora JZU „Dom zdravlja Kostajnica“ za 2012. godinu i prijedlog Zaključka o očuvanju statusa JZU „Dom zdravlja Kostajnica“,

b) Izvještaja o radu Narodne biblioteke „Nevenka Stanisavljević“ sa posebnim osvrtom na finansijski izvještaj za 2012.godinu i Izvještaja o radu upravnog odbora NB „Nevenka Stanisavljević“ za 2012. godinu,

v) Izvještaja o radu Centra za socijalni rad Kostajnica sa posebnim osvrtom na finansijski izvještaj za 2012. godinu, Izvještaja o radu upravnog odbora Centra za socijalni rad za 2012. godinu i prijedlog Zaključka,

g) Izvještaja o radu Turističke organizacije Kostajnica sa posebnim osvrtom na finansijski izvještaj za 2012. godinu, Programa rada i finansijskog plana TOK-a i prijedlog rješenja o imenovanju privremenog upravnog odbora TOK-a,

d) Izvještaja o radu Komunalnog preduzeća „Komunalno“ a.d. sa posebnim osvrtom na finansijski izvještaj za 2012. godinu i Izvještaja o radu nadzornog odbora KP „Komunalno“ a.d. za 2012. godinu,

đ) Izvještaja o radu Javnog preduzeća „Banijapromet“ sa posebnim osvrtom na finansijski izvještaj za 2012 .godinu i Izvještaja o radu nadzornog odbora JP „Banijapromet“  za 2012.godinu,

e) Izvještaja o radu Javnog preduzeća „Centar Stik“ d.o.o. sa posebnim osvrtom na finansijski izvještaj za 2012. godinu i Izvještaja o radu nadzornog odbora JP „Centar Stik“ d.o.o. za 2012. godinu, 

4. Informacija o radu školskih ustanova, udruženja građana i sportskih klubova sa područja opštine Kostajnica sa posebnim osvrtom na finansijsko stanje za 2012. godinu,

5. Informacija o implementaciji KFV projekta - konverzija duga 3,

6. Informacija o kreditnoj zaduženosti opštine,

7. Informacija o  primjeni ekonomske politike Vlade RS za 2013. godinu u opštini,

8. Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta za izradu izmjena i dopuna Regulacionog plana „Blok 1“ i dio „Blok 2“

9. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje nacrt Plana parcelacije lokacija u ulici Skendera Kulenovića ( boračke kuće),

10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu,

11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ostvarivanju prava na umanjenje naknada,

12. Prijedlog Odluke o ustupanju na privremeno korištenje teretnog motornog vozila  KP „ Komunalno“,

13. Program rada Skupštine opštine za 2013.godinu,

14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na listu spomenika i spomen obilježja od značaja za opštinu Kostajnica,

15. Prijedlog Odluke o visini sredstava na ime učešća u realizaciji projekta i prijedlog Odluke o izgradnji igrališta za male sportove u selu Petrinji,

16. Prijedlog Odluke o usvajanju Studije integrisanog razvoja ruralnih područja opštine Kostajnica,

17. Ostala pitanja,

18. Aktuelni čas