Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

5. redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

CEKIC_ZELJKOPredsjednik Skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić, zakazao je za petak 10. maja, sa početkom u 10.00 časova, 5. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I   R E D


1. Skraćeni zapisnik sa 4. redovne sjednice SO-e,

2. Informacija o aktuelnoj situaciji Javne zdravstvene ustanove "Dom zdravlja Kostajnica",

3. Izvještaj Etičkog odbora i prijedlog Zaključaka Etičkog odbora;

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava od naknada za razvoj nerazvijenih dijelova opštine ostvarnih prodajom šumskih drvnih sortimenata na području opštine Kostajnica za 2013. godinu;

 

5. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava ostvarenih od naknada po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina na području opštine Kostajnica za 2013. godinu;

6. Informacija o informisanju građana opštine Kostajnica

a) Prijedlog Zaključka o usvajanju inicijative Osnovne škole "Petar Mećava" za imenovanje Koordinacionog tijela u opštini Kostajnica u borbi protiv nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece,

b) Prijedlog Odluke o imenovanju Koordinacionog tima u opštini Kostajnica u borbi protiv nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece,

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana školskog odbora Osnovne škole "Petar Mećava" Kostajnica;

8.a) Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije,

b) Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za provođenje postupka prodaje neigrađenog gradskog zemljišta putem licitacije;

9. Prijedlog Odluke o donošenju Plana parcelacije za individualne stambene objekte namjenjene za smještaj porodica palih boraca i ratnih vojnih invalida na kč.br.172, 173 i kč.br. 1046/1 k.o. Kostajnica;

10. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana dio "Blok 2";

11. Prijedlog Odlluke o izmjena i dopuni Odluke o utvrđivanju komunalne naknade za finansiranje komunalnih djelatnosti zajedničke potrošnje u Kostajnici;

12. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja opštine Kostajnica za 2011. i 2012. godinu i ažuriranje iste;

13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju odbornika SO-e Kostajnica koji će prisustvovati zaključenju braka;

14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Centar za socijalni rad Kostajnica;

15. Ostala pitanja;

16. Aktuelni čas.