Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Dnevni red šeste redovne sjednice Skupštine opštine Kostajnica

CEKIC_ZELJKO

Predsjednik skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić, zakazao je za petak 14.06.2013. godine sa početkom u 10.00 časova, šestu redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED:


1.  Skraćeni zapisnik sa 5. redovne sjednicu,

2.  Informacija o gazdovanju lovištima i ribarskim resursima na području opštine Kostajnica,

3.  Informacija o zaštiti čovjekove okoline,

4.  Informacija o zasijanim površinama u proljetnoj sjetvi,

5.  Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju v.d. direktora JZU „Dom zdravlja Kostajnica“ i  prijedlog Rješenja o imenovanju v.d.  JZU „Dom zdravlja Kostajnica“,

6.  a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora JP „Centar STIK“ d.o.o , prijedlog Odluke o imenovanju Komsije za izbor  članova Nadzornog odbora JP „Centar STIK“ d.o.o i prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Centra STIK“ d.o.o,

b ) Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora JP „Banijapromet“ , prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za izbor  članova Nadzornog odbora JP „Banijapromet“,

c)  Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora KP „Komunalno“ a.d. , prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za izbor  članova Nadzornog odbora KP „Komunalno“ a.d,

d)  Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova upravnog odbora JZU „Dom zdravlja Kostajnica“ , prijedlog Odluke o imenovanju Komsije za izbor  članova upravnog odbora JZU „Dom zdravlja Kostajnica“,

e)  Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje upravnog odbora JU Centar za socijalni rad, prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za izbor  članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad,

f)  Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova upravnog odbora Turističke organizacije opštine Kostajnica , prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za izbor  članova upravnog odbora  Turističke organizacije opštine Kostajnica,

g) Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova upravnog odbora JPU „Dječiji klub Kestenko“ , prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za izbor  članova upravnog odbora  JPU „Dječiji klub Kestenko“,

7.  Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta za izradu izmjena i dopuna regulacionog plana „Blok 2“,

8.  Prijedlog o usvajanju izmjena i dopuna Regulacinog plana „Blok 1“ i dio „Blok 2“ u Kostajnici,

9.  Razmatranje Informacije o stanju Srpsko-Pravoslavnog groblja „Čekinovac“ Kostajnica i Informacije o izgradnji i funkcionisanju Srpsko-Pravoslavnog groblja „Čekinovac“  na osnovu Odluke SO-e Kostajnica od 30.03.2010. godine,

10.  Informacija o elektro-snabdijevanju opštine Kostajnica električnom energijom,

11. Završni račun Budžet Opštine za 2012. godinu,

12.  Godišnji izvještaj o finansijsko-materijalnom poslovanju korisnika budžeta za 2012. godinu,

13.  Informacija o tromjesečnom izvršenju budžeta u 2013. Godini,

14.  Informacija o popisu stanovništva u BiH,

15.  Ostala pitanju,

16.  Aktuelni čas.