Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Održana deseta redovna sjednica Skupštine opštine

 

Na desetoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Kostajnica koja je održana u petak 15.11. sa većinom glasova je usvojen nacrt Budžeta za 2014. godinu u iznosu od 2.300.000 KM, i rebalans Budžeta opštine Kostajnica za 2013. godinu u iznosu od 2.700.000 što je za 380.000 KM više u odnosu na plan za ovu godinu.
Na ovoj sjednici jednoglasno je za sekretara Skupštine opštine imenovana Svjetlana Bajalica, za načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Nenad Reljić i Tanja Devetak za načelnika Odjeljenja za opštu upravu.
Odbornici su usvojili i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu, Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o opštinskim Administrativnim taksama, Odluku o imenovanju Komisije za provođenje postupka za prijem službenika u Administrativnu službu,  te Pravilnik o davanju u zakup i otkup državnih stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo.
Odbornici su između ostalog razmatrali i Informacije o stanju u oblasti školstva, radu predškolske ustanove, stanju u oblasti zdravstva i socijalne zaštite. Razmatrane su i Informacija o stanju u oblasti privrede, preduzetništva i podsticajnih mjera, Informacija o saradnji sa međunarodnim organizacijama i institucijama, opštinama gradovima sa posebnim osvrtom na izradu projekata za predpristupne fondove Evropske unije, Informaciju o stanju i aktivnostima na održavanju lokalnih puteva i ulica na području opštine te Informaciju o izvršenju budžeta opštine za prvih devet mjeseci.