Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

13. redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić zakazao je za utorak 25.02.2014. godine sa početkom u 10.00 časova 13. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa 12. redovne sjednice SO-e;
2. Godišnji izvještaj o radu stalnih radnih tijela za 2013.godinu;
3.a) Godišnji izvještaj o radu preduzeća i ustanova kojih je osnivač opština Kostajnica i Godišnji izvještaj o radu Upravnih i Nadzornih odbora preduzeća i ustanova kojih je osnivač opština Kostajnica za 2013. godinu;
 b) Prijedlog Programa rada Turističke organizacije opštine Kostajnica za 2014. godinu;
4. Informacija o stanju protiv-požarne zaštite;
5. Izvještaj Konkursne komisije o sprovođenju javnog konkursa za izbor predsjednika i članova Odbora za žalbe Opštinske uprave opštine Kostajnica i prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za žalbe Opštinske uprave opštine Kostajnica;
6. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad predsjednika i članova Odbora za žalbe Opštinske uprave opštine Kostajnica;
7. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova Opštinske izborne komisije Kostajnica;
8. Prijedlog Odluke o naknadama koje pripadaju odbornicima Skupštine opštine Kostajnica;
9. Prijedlog Odluke o visini plata funkcionera opštine Kostajnica;
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju jedinstvene liste stručnjaka za članove izbornih komisija u postupku popune upražnjenih radnih mjesta u ADS-u;
11.Prijedlog Odluke kojom se stavlja van snage Odluka o imenovanju Komisije za provođenje postupka za prijem službenika u Administrativnu službu opštine Kostajnica;
12. Prijedlog Programa opremanja neuređenog građevinskog zemljišta na području opštine Kostajnica za 2014 godinu;
13. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava dobijenih prodajom nepokretnosti u vlasništvu opštine Kostajnica;
14. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana utroška namjenskih sredstava od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata  na području opštine Kostajnica za 2014. godinu;
15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vršenju komunalnih djelatnosti u opštini Kostajnica;
16.  Izvještaj o radu Načelnika Opštine za 2013. godinu;
17.  Prijedlog Programa rada Hačelnika Opštine za 2014.godinu;
18. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. direktora Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ zbog podnošenja ostavke i prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. direktora Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Kostajnica; 
19. Prijedlog Rješenja o razrješenju direktora Narodne biblioteke „Nevenka Stanisavljević“ zbog isteka mandata i prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. direktora NB „Nevenka Stanisavljević“ Kostajnica;
20. Prijedlog Odluke o radnom vremenu u Javnoj predškolskoj ustanovi Klub za djecu „Kestenko“ Kostajnica;
21. Ostala pitanja;
22. Aktuelni čas.