Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Održana 13. redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

Skupština opštine Kostajnica je juče na svojoj trinaestoj sjednici usvojila Izvještaj o radu načelnika  opštine Kostajnica za 2013. godinu i Program rada načelnika za 2014. godinu.
Zbog potrebe usklađivanja akata sa izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, odbornici Skupštine opštine Kostajnica su na jučerašnjoj sjednici usvojili i Odluku o visini plata funkcionera opštine Kostajnica, Odluku o naknadama koje pripadaju odbornicima kojim naknada iznosi 50% od prosječne neto plate zaposlenih u opštinskoj upravi, Odluku o visini naknada za rad članova Opštinske izborne komisije kojoj je predviđeno da članovima OIK-a u izbornom periodu pripada naknada u visini odborničke naknade, a u godinama kad se ne održavaju izbori mjesečna naknada iznosi 30% od odborničke naknade. Takođe je imenovan i odbor za žalbe opštinske uprave Kostajnica u sastavu: Ranko Bakić, Borivoje Gak i Vesna Aćić, te je usvojena i Odluka o naknadi za rad članova Odbora za žalbe.
Odbornici su većinom glasova usvojili i izvještae o radu preduzeća i ustanova kojima je osnivač opština Kostajnica za  2013. godinu i  izvještaje o radu Upravnih i Nadzornih odbora preduzeća i ustanova kojima je osnivač opština. Većinom glasova odbornici su usvojili i Program rada Turističke organizacije Kostajnica za 2014. godinu sa programom manifestacija.
Skupština opštine je usvojila i Odluku o utrošku sredstava dobijenih prodajom nepokretnosti u vlasništvu opštine, kojom je predviđeno da se sredstva dobijena prodajom nepokretnosti utroše namjenski, i to dio za već izgrađenu komunalnu infrastrukturu, a ostatak za opremanje gradskog građevinskog zemljišta na području opštine.
Usvojen je i godišnji plan utroška namjenskih sredstava od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata na području opštine Kostajnica za 2014. godinu.
Zbog podnošenja ostavke v.d. direktora Centra za socijalni rad, odbornici su novog v.d. direktora Centra za socijalni rad Kostajnica imenovali Željku Slijepčević, diplomiranog pedagoga, dok je zbog isteka mandata  Svetlana Đurđević imenovana za v.d. direktora Narodne biblioteke „Nevenka Stanisavljević“ dok se ne provode postupak izbora direktora putem Javnog konkursa.