Skupština opštine usvojila Budžet za 2015. godinu

Štampa
Odbornici Skupštine opštine Kostajnica na sjednici koja je odražana u petak usvojili su budžet opštine Kostajnica za 2015. godinu u iznosu od 2.355.000,00 KM, što je za 55.000,00 KM više u odnosu na budžet za 2014. godinu. Poreski prihodi su planirani u iznosu od 1.551.000,00 KM i za 3% su manji u odnosu na 2014. godinu dok su neporeski prihodi planirani u iznosu od 508.000,00 KM i za 6% su manji u odnosu na 2014. godinu.
Odbornici su usvojili i drugi rebalans budžeta za 2014. godinu u iznosu od 2.556.000,00 KM što je za 106.000 više u odnosu rebalans jedan ili 266.000 KM više u odnosu na usvojeni budžet za 2014. Godinu.
Na 18. redovnoj sjednici odbornici su razmatrali i polugodišnje izvještaje o materijalno-finansijskom poslovanju korisnika budžeta te informaciju o izvršenju budžeta za prvih devet mjeseci 2014. godine.
Skupština opštine je usvojila i Odluku o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Kostajnica za 2015. godinu kojom je predviđeno da stopa ostaje na istom nivou tj. 0,10%.
Odbornici su razmatrali i informaciju o realizaciji projekta postavljanja vanjske rasvjete u LED tehnologiji na području opštine te su usvojili i zaključak kojim se prihvata pismo namjere kompanije „HeSa light“ iz Danske za realizaciju ovog projekta.
Skupština opštine je na ovoj sjednici razmatrala i više inforamcija i to: Informacija iz oblasti socijalno-ugroženih kategorija i stanja socijalne zaštite, Informaciju o stanju u oblasti školstva i kulture, Informaciju o stanju bezbjednosti i kriminaliteta na području opštine, Informaciju o zapošljavanju na području opštine i informaciju o stanju u oblasti zdravstva.