Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Predsjednik SO

Miloš Šteković

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica

Biografija 
 

PRAVA I DUŽNOSTI:

1. Predsjednik Skupštine ima prava i dužnosti utvrđene zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.
2. Predsjednik Skupštine ima pravo i dužnost da:
a) zastupa i predstavlja Skupštinu,
b) utvrđuje prijedlog dnevnog reda Skupštine,
v) učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Skupštine,
g) učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Kolegijuma Skupštine,
d) inicira stavljanje na dnevni red pitanja iz nadležnosti Skupštine na sjednicama Skupštine, Kolegijuma Skupštine i radnih tijela Skupštine,
đ) osigurava poštovanje načela i odredaba ovog poslovnika, kao i poslovnika radnih tijela Skupštine i Kolegijuma Skupštine,
e) osigurava ostvarivanje prava i dužnosti odbornika i klubova odbornika tokom priprema i održavanja sjednica Skupštine i Kolegijuma Skupštine,
ž) vodi sjednice u skladu sa principima najboljih praksi demokratskog parlamentarizma i odredaba ovog poslovnika,
z) osigurava saradnju Skupštine i Načelnika Opštine i prati realizaciju odluka i zaključaka Skupštine,
i) radi na ostvarivanju saradnje Skupštine sa skupštinama drugih jedinica lokalne samouprave i drugim organima i organizacijama,
j) potpisuje akta usvojena od Skupštine,
k) obezbjeđuje učešće funkcionera i predstavnika Skupštine u realizaciji protokolarnih aktivnosti i događaja i
l) vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.
 
Telefon: 052/663-139/113
e-mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.