Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić zakazao 22. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica je za petak 19.06. sa početkom u 10.00 časova.
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
 1. Skraćeni zapisnik sa redovne sjednice SO-e;
 2. Informacija o zasijanim površinama u proljetnoj sjetvi
 3. Informacija  o godine;
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava ostvarenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe na području opštine Kostajnica zagodinu;
 5. Informacija o problematici u komunalnoj djelatnosti;
 6. Informacija o stanju i problematici, boraca, porodica poginulih i nestalih boraca, RVI i pripadnika radnog voda na području opštine ugodini;
 7. Prijedlog Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu;
 8.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Komunalnom redu;
 9. Prijedlog Odluke o dodjeli poslovnog prostora na korištenje JUCentar za socijalni rad Kostajnica
 10. Prijedlog Odluke o dodjeli poslovnog prostora na korištenje OO Crveni krst Kostajnica;
 11.Informacija o radu za 2014. godinu Pravobranilaštva Republike Srpske, sjedište zamjenika Prijedor
 12. Ostala pitanja
 13. Aktuelni čas.

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić zakazao je za petak 27.03.2015. godine, 20. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa 19. redovne sjednice SO-e;
2. Godišnji izvještaj o radu stalnih radnih tijela za 2014.godinu;
3. a) Aktivnosti povodom obilježavanja „Dana opštine“ Kostajnica i 20. godina od osnivanja opštine Kostajnica;
    b) Prijedlog Odluke o dodjeli nagrada i priznanja;
4. Nacrt Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu;
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana utroška namjenskih sredstava od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata na području opštine Kostajnica za 2015. godinu;
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uslovima i načinu postavljanja i uklanjanja objekata privremenog karaktera;
7. Informacija o stanju u oblasti povratka i zbrinjavanja izbjeglica na području opštine Kostajnica;
8. Informacija o implementaciji projekta izgradnje infrastrukture u dijelovima u kojima žive povratnici, iz sredstava namjenjenih za održivi povratak;
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za populacionu politiku opštine Kostajnica;
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana dio „Bloka 2“, broj: 01-013-239/13 od 10.05.2013. godine i 01-022-101/14 od 26.12.2014. godine;
11. Odluka imenovanju Savjeta za izradu izmjena i dopuna Regulacionog plana „Blok 2“;
12. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora u ulici Svetosavska 13;
13. Razmatranje i usvajanje Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja readmisiranih povratnika na području opštine Kostajnica i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti;
14. Ostala pitanja;
15. Aktuelni čas.

 

 

Predsjednik skupštine opštine Željko Čekić, potpredsjednik Vahidin Budimlić i sekretar Skupštine opštine  Svjetlana Bajalica uputili su čestiktu svim građanima opštine Kostajnica pravoslavne vjeroispovjesti u ime skupštine opštine i u svoje lično ime sa željom da Pravoslavna nova 2015. godina  svima donese  puno lične i porodične sreće, zdravlja i uspjeha u svakom poslu.

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić, potpredsjednik Vahidin Budimlić i sekretar Svjetlana Bajalica uputili su čestitku svim građanima opštine Kostajnica pravoslavne vjeroispovjesti koji Božić  proslavljaju po Julijanskom kalendaru sa željom da Božićne praznike proslave u zdravlju, i sreći u krugu svojih najbližih.
MIR BOŽIJI – HRISTOS SE RODI

Predsjednik skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić, potpredsjednik skupštine opštine Vahidnin Budimlić  i sekretar Svjetlana Bajalica povodom nove 2015. godine uputili su čestitku svim građanima opštine Kostajnica u ime Skupštine opštine i u svoje lično ime sa željom da nova 2015. godina bude godina sreće i zdravlja, porodičnog blagostanja, ličnog i poslovnog uspjeha.