Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Predsjednik Komisije za budžet i finansije Mile Dejanović zakazao je 4. redovnu sjednicu Komisije za 23.06.2021. godine, (srijeda) sa početkom u 11.00 časova u zgradi opštine.
Za sjednicu je predložio slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa 3. Sjednice Komisije za budžet I finansije,
2. Razmatranje predložnih akata za sedmu redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica
- Izvještaj o radu Komunalnog preduzeća “Komunalno” ad Kostajnica do decembra 2020. godine,
- Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Kostajnica za period 01.01. – 31.12.2020. godine
- nacrt rebalansa 1. Budžeta opštine Kostajnica za 2021. Godinu.
3. Ostala pitanja

Hašim Valjevac predsjednik Komisije za statutarna pitanja, poslovnik i propise zakazao je 5. redovnoj sjednici Komisije za statutarna pitanja, poslovnik i propise koja će se održati dana 23.06.2021. godine (srijeda) u zgradi opštine sa početkom u 10:00 časova.
Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa 4. sjednice Komisije za statutarna pitanja, poslovnik i propise;
2. Razmatranje prijedloga odluka i drugih akata predloženih za sedmu redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica u pogledu njihove usaglašenosti sa Ustavom, zakonom i Statutom:
3. Ostala pitanja;