Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Predsjednik skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić sazvao je za petak 08.02.2013. godine 3. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Prijedlog Rješenja o razrješenju direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja Kostajnica“,

2. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja Kostajnica“,

3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za bezbjednost opštine Kostajnica,

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stimulisanju nataliteta,

5. Ostala pitanja,

6. Aktuelni čas.

Skupština opštine Kostajnica je na drugoj redovnoj sjednici koja je održana juče razmatrala izvještaje o radu sa posebnim osvrtom na finansijsko stanje preduzeća i ustanova kojih je osnivač opština Kostajnica, te izvještaje o radu upravnih i nadzornih odbora ovih preduzeća i ustanova.

Odbornici nisu prihvatili izvještaj o radu JZU „Dom zdravlja“ Kostajnica i izvještaj o radu Upravnog odbora Doma zdravlja. Na prijedlog načelnika opštine Kostajnica Drage Bundala skupština je imenovala privremeni Upravni odbor Doma zdravlja i zaključak o očuvanju statusa Doma zdravlja Kostajnica koji će biti upućen Vladi Republike Srpske, Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite i Fondu zdravstva.

Odbornici takođe nisu usvojili izvještaj o radu Centra za socijalni rad i izvještaj o radu Upravnog odbora Centra, a kako je direktor Centra prije sjednice skupštine opštine podnio ostavku, odbornici su za v.d direktora Centra za socijalni rad imenovali Milicu Đajić, a na prijedlog načelnika imenovan je i privremeni Upravni odbor.

Odbornici nisu prihvatili ni izvještaje o radu Komunalnog preduzeća „Kostajnica“, JP „Banijapromet“ i JP „Centar za sport, turizam, informisanje, kulturu i obrazovanje“ Doo Kostajnica te izvještaje o radu Upravnih i nadzornih odbora ovih ustanova i preduzeća, a na prijedlog načelnika imenovani su novi privremeni nadzorni i upravni odbori.

Skupština je prihvatila izvještaje o radu Narodne biblioteke „Nevenka Stanisavljević“ i Turističke organizacije Kostajnica.

Odbornici su razmatrali i informaciju o implementaciji KfW projekta, informaciju o kreditnoj zaduženosti, prema ovoj informaciji ukupan dug opštine Kostajnica iznosi 3.500.000,00 KM, ukupan godišnji iznos za otplatu kredita iznosi 350.000 KM što predstavlja 15,39% godišnjeg budžeta. Odbornici su na prijedlog odbornika Partije demokratskog progresa da se utvrdi tačna visina zaduženosti opštine od 2004. do 2012. Godine, te u šta su sredstva utrošena.

Skupština je razmatrala i informaciju o implementaciji Ekonomske politike, Vlade Republike Srpske u opštini Kostajnica, te je zadužila načelnika da preduzme niz mjera i radnji u cilju stabilizacije budžeta i obezbeđivanja normalnog funkcionisanja opštine i preduzeća i ustanova kojima je osnivač opština te provele mjere štedenje. Najvažnije mjere su analiza svih finansijskih obaveza opštine, preduzimanje mjera za pokretanje lokalnog ekonomskog razvoja, a posebno poljoprivrede i smanjenje administracije, broja zaposlenih u opštinskoj upravi i preduzećima i ustanovama kojima je osnivač opština u visini od 40%.

Skupština je vratila na doradu informaciju o stanju u radu Srednjoškolskog centra za 2012.

Odbornici su na jučerašnjoj sjednici dali saglasnost na Listu spomenika  i spomen obilježja od značaja za opštinu, te su u cilju realiazcije Projekta izgradnje igrališta u Petrinji usvojili Odluku o obezbjeđivanju 14.000 KM iz sredstava obveznica za realizaciju ovog projekta.

Skupština je usvojila i Studiju integrisanog lokalnog razvoja ruralnih područja opštine Kostajnica, koja je izrađena uz finansijsku pomoć Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju GiZ.

Na drugoj redovnoj sjednici Skupština je usvojila i Program rada za 2013. Godinu. 

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić zakazao je za srijedu 30.01.2012. godine sa početkom u 10.00 časova Drugu redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI RED:

1. Skraćeni   zapisnik  sa prve konstitutivne sjednice i Skraćeni zapisnik sa prve redovne sjednice SO-e, 

2. Polaganje svečane zakletve funkcionera i odbornika koji nisu položili zakletvu, 

3. Razmatranje i usvajanje: 

a) Izvještaja o radu Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja Kostajnica“ sa posebnim osvrtom na finansijski  izvještaj za 2012.godinu, Izvještaja o radu upravnog odbora JZU „Dom zdravlja Kostajnica“ za 2012. godinu i prijedlog Zaključka o očuvanju statusa JZU „Dom zdravlja Kostajnica“,

b) Izvještaja o radu Narodne biblioteke „Nevenka Stanisavljević“ sa posebnim osvrtom na finansijski izvještaj za 2012.godinu i Izvještaja o radu upravnog odbora NB „Nevenka Stanisavljević“ za 2012. godinu,

v) Izvještaja o radu Centra za socijalni rad Kostajnica sa posebnim osvrtom na finansijski izvještaj za 2012. godinu, Izvještaja o radu upravnog odbora Centra za socijalni rad za 2012. godinu i prijedlog Zaključka,

g) Izvještaja o radu Turističke organizacije Kostajnica sa posebnim osvrtom na finansijski izvještaj za 2012. godinu, Programa rada i finansijskog plana TOK-a i prijedlog rješenja o imenovanju privremenog upravnog odbora TOK-a,

d) Izvještaja o radu Komunalnog preduzeća „Komunalno“ a.d. sa posebnim osvrtom na finansijski izvještaj za 2012. godinu i Izvještaja o radu nadzornog odbora KP „Komunalno“ a.d. za 2012. godinu,

đ) Izvještaja o radu Javnog preduzeća „Banijapromet“ sa posebnim osvrtom na finansijski izvještaj za 2012 .godinu i Izvještaja o radu nadzornog odbora JP „Banijapromet“  za 2012.godinu,

e) Izvještaja o radu Javnog preduzeća „Centar Stik“ d.o.o. sa posebnim osvrtom na finansijski izvještaj za 2012. godinu i Izvještaja o radu nadzornog odbora JP „Centar Stik“ d.o.o. za 2012. godinu, 

4. Informacija o radu školskih ustanova, udruženja građana i sportskih klubova sa područja opštine Kostajnica sa posebnim osvrtom na finansijsko stanje za 2012. godinu,

5. Informacija o implementaciji KFV projekta - konverzija duga 3,

6. Informacija o kreditnoj zaduženosti opštine,

7. Informacija o  primjeni ekonomske politike Vlade RS za 2013. godinu u opštini,

8. Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta za izradu izmjena i dopuna Regulacionog plana „Blok 1“ i dio „Blok 2“

9. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje nacrt Plana parcelacije lokacija u ulici Skendera Kulenovića ( boračke kuće),

10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu,

11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ostvarivanju prava na umanjenje naknada,

12. Prijedlog Odluke o ustupanju na privremeno korištenje teretnog motornog vozila  KP „ Komunalno“,

13. Program rada Skupštine opštine za 2013.godinu,

14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na listu spomenika i spomen obilježja od značaja za opštinu Kostajnica,

15. Prijedlog Odluke o visini sredstava na ime učešća u realizaciji projekta i prijedlog Odluke o izgradnji igrališta za male sportove u selu Petrinji,

16. Prijedlog Odluke o usvajanju Studije integrisanog razvoja ruralnih područja opštine Kostajnica,

17. Ostala pitanja,

18. Aktuelni čas

         

        Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić, zakazao je za 21.12.2012. godine sa početkom u 10.00 časova 1. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja mandatsko-imunitetske komisije, verifikacija odbornika i polaganje svečane zakletve;

2. Skraćeni zapisnik sa 38. redovne sjednice;

3. Upoznavanje odbornika sa Strategijom razvoja opštine Kostajnica 2011-2020. god. i metodologijom za izradu Strategije;

4. Informacija o eksproprijaciji zemljišta u „Bloku 1“;

5. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Blok 1“ i „Blok 2“;

6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Kostajnica za 2013. godinu;

7. a) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju komunalne naknade za finansiranje komunalnih djelatnosti zajedničke potrošnje u opštini Kostajnica;

b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za obračunavanje komunalne naknade za 2013. godinu;

8. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju posebne takse za vatrogastvo;

9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o administrativnim taksama opštine Kostajnica;

10. Prijedlog Odluke o stimulisanju nataliteta;

11. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate novčanih sredstava za izvedene radove u toku 2012. godine;

12. a) Informacija o rješavanju spora nastalog povodom donošenja Odluke o prestanku rada JU Dječiji vrtić „Kestenko“ Kostajnica;

b) Prijedlog o stavljanju van snage Odluke o prestanku rada JU Dječiji vrtić „Kestenko“ Kostajnica;

v) Prijedlog Odluke o vansudskom poravnanju;

13. Prijedlog Odluke o kratkoročnoj pozajmici novčanih sredstava KP „Komunalno“ a.d. Kostajnica;

14. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Doma zdravlja Kostajnica;

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. člana Upravnog odbora Doma zdravlja Kostajnica;

15. Imenovanje radnih tijela SO-e;

16. Prijedlog Odluke o imenovanju odbornika SO-e Kostajnica koji će prisustvovati zaključenju braka;

17. a) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o prestanku rada TOK-a;

b) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju TOK-a;

v) Prijedlog rješenja o imenovanju v.d.  direktora TOK-a;

18. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Kostajnica za prvo polugodiše 2012. godine;

19. a) Prijedlog Rebalansa Budžeta opštine Kostajnica za 2012. godinu;

b) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Bueta opštine Kostajnica za 2012. godinu;

v) Prijedlog  Zaključka;

20.a) Prijedlog Odluke o Budžetu opštine za 2013. godinu;

b) Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta opštine za 2013. godinu;

21. Ostala pitanja;

22. Aktuelni čas.

skupstina_s

U Kostajnici je danas održana konstitutivna sjednica Skupštine opštine Kostajnica na kojoj je prisustvovalo 14 odbornika jer za dva odobornika nisu stigli sertifikati, a odbornik SDA je napustio sjednicu Skupštine . Novoizabrani odbornici položili su svečanu zakletvu nakon čegu  su pristupili izboru  predsjednika Skupštine opštine, zamjenika načelnika i vršioca dužnosti sekretara, načelnika odjeljenja za opštu upravu i načelnika odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti.

U skladu sa potpisanim sporazumom o formiranju skupštinske većine  koji su potpisali predstavnici Srpske demokratske stranke, Partije demokratskog progresa, Demokratske partije Dragan Čavić, Socijaldemokratske partije BiH i Koalicije SNS – SRS za predsjednika Skupštine opštine većinom glasova je izabran Željko Čekić iz Partije demokratskog progresa. skupstina1_s

Na prijedlog načelnika opštine za zamjenika načelnika većinom glasova je izabran Goran Rabat iz Srpske demokratske stranke. Za v.d sekretara je izabrana Svjetlana Bajalica koja je i do sada obavljala funkciju sekretara Skupštine opštine, za v.d načelnika odjeljenja za opštu upravu je izabrana Tanja Devetak, a za v.d. načelnika odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti je izabran Nenad Reljić.

Odbornici su jednoglasno od prisutnog broja odbornika usvojili i izvještaj Opštinske izborne komisije o provrednim lokalnim izborima.