Potpisan sporazum o partnerstvu opština u prekograničnoj saradnji

Štampa

Načelnik opštine Kostajnica Marko Čolić potpisao je jučer u Kozarskoj Dubici sporazum o partnerstvu opština iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske o realizaciji Projekta zbrinjavanja otpadom uz rijeku Unu koji će biti kandidovan prema programu prekogranične saradnje BiH-Hrvatska u okviru IPA fondova.

Sporazum su uz načelnika opštine Kostajnica potpisali i Nino Jauz načelnik opštine Kozarska Dubica, zamjenik načelnika opštine Novi Grad Ranko Dabić, a u ime opštine Dvor iz Republike Hrvatske Nikola Arbutina, partneri u projektu su još sa hrvatske strane grad Hrvatska Kostajnica, opština Hrvatska Dubica i Sisačko-moslavačka županija.

Osnovni cilj projekta je uređenje obala rijeke Une, zbirnjavanje te efikasno i održivo upravljanje otpadom uz rijeku Unu i njegovo korištenje kroz kompostiranje.

Projekat čija je vrijednost 400.000 eura predstavlja nastavak ranije započete prekogranične saradnje i projekta koji se trenutno implementira.