Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

33. redovna sjednica SO Kostajnica

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Petar Borojević zakazao je za 22.12.2011. godine (Četvrtak) 33. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Skraćeni zapisnik sa 32. redovne sjednice SO-e

2. Izvještaj Komisije za izbor o utvrđivanju rang liste kandidata za izbor direktora JZU Doma zdravlja Kostajnica , prijedlog Rješenja o imenovanju direktora i prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. direktora JZU  Dom zdravlja Kostajnica;

3. Informacija o izvršenju budžeta opštine Kostajnica za 9. mjeseci u 2011. godini;

4. Prijedlog Rebalansa budžeta opštine Kostajnica za 2011. godinu i prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta opštine Kostajnica za 2011. god;

5. Prijedlog budžeta opštine Kostajnica za 2012. god. i prijedlog Odluke o izvršenju budžeta opštine Kostajnica za 2012. god;

6. Informacija o provedenoj jesenjoj sjetvi;

7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Kostajnica za 2012. god;

8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izmjene dijela Regulacionog plana „Blok 2“,

9. Prijedlog Odluke za usklađivanje stanja u katastarskom i gruntovnom operatu na parceli označenoj sa k.č 879/15;

10.  Prijedlog Odluke za usklađivanje stanja u katastarskom i gruntovnom operatu na parceli označenoj sa k.č 756/1;

11. Prijedlog Rješenja o ozmjeni i dopuni Rješenja o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta radi građenja na k.č 323/3;

12. Plan razmještaja i uslovi za postavljanje privremenih poslovnih objekata, ljetnih bašti, štandova za prigodnu prodaju, prostora za reklamu i montažnih privremenih objekata – kioska;

13. Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana izgradnje, rekonstrukcije, označavanja lokalnih puteva i ulica u naselju na području opštine Kostajnica za 2011. god;

14. Prijedlog Odluke o Administrativnim taksama opštine Kostajnica;

15. Prijedlog Odluke o nabavci repariranog vatrogasnog motornog vozila;

16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu privremenog korištenja i funkcionisanja javne površine i planu razmještaja privremenih objekata na lokaciji „Zelena pijaca“;

17. Analiza izvršenja skupštinskih odluka za 2011. god;

18. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine za 2012. god;

19. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju – promjeni oblika organizovanja JP „Radio Kostajnica“ sa p.o, prijedlog Statuta JP „Centar za sport, turizam, informisanje i kulturu“ Kostajnica i prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. Nadzornog odbora JP „Centar za sport, turizam, informisanje i kulturu“ Kostajnica;

20. Prijedlog Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za turističke vodiče;

21. Inforamcija o radu radne grupe za jednakost i ravnopravnost polova;

22. Ostala pitanja;

23. Aktuelni čas.