33. redovna sjednica SO Kostajnica

Štampa

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Petar Borojević zakazao je za 22.12.2011. godine (Četvrtak) 33. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Skraćeni zapisnik sa 32. redovne sjednice SO-e

2. Izvještaj Komisije za izbor o utvrđivanju rang liste kandidata za izbor direktora JZU Doma zdravlja Kostajnica , prijedlog Rješenja o imenovanju direktora i prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. direktora JZU  Dom zdravlja Kostajnica;

3. Informacija o izvršenju budžeta opštine Kostajnica za 9. mjeseci u 2011. godini;

4. Prijedlog Rebalansa budžeta opštine Kostajnica za 2011. godinu i prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta opštine Kostajnica za 2011. god;

5. Prijedlog budžeta opštine Kostajnica za 2012. god. i prijedlog Odluke o izvršenju budžeta opštine Kostajnica za 2012. god;

6. Informacija o provedenoj jesenjoj sjetvi;

7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Kostajnica za 2012. god;

8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izmjene dijela Regulacionog plana „Blok 2“,

9. Prijedlog Odluke za usklađivanje stanja u katastarskom i gruntovnom operatu na parceli označenoj sa k.č 879/15;

10.  Prijedlog Odluke za usklađivanje stanja u katastarskom i gruntovnom operatu na parceli označenoj sa k.č 756/1;

11. Prijedlog Rješenja o ozmjeni i dopuni Rješenja o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta radi građenja na k.č 323/3;

12. Plan razmještaja i uslovi za postavljanje privremenih poslovnih objekata, ljetnih bašti, štandova za prigodnu prodaju, prostora za reklamu i montažnih privremenih objekata – kioska;

13. Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana izgradnje, rekonstrukcije, označavanja lokalnih puteva i ulica u naselju na području opštine Kostajnica za 2011. god;

14. Prijedlog Odluke o Administrativnim taksama opštine Kostajnica;

15. Prijedlog Odluke o nabavci repariranog vatrogasnog motornog vozila;

16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu privremenog korištenja i funkcionisanja javne površine i planu razmještaja privremenih objekata na lokaciji „Zelena pijaca“;

17. Analiza izvršenja skupštinskih odluka za 2011. god;

18. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine za 2012. god;

19. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju – promjeni oblika organizovanja JP „Radio Kostajnica“ sa p.o, prijedlog Statuta JP „Centar za sport, turizam, informisanje i kulturu“ Kostajnica i prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. Nadzornog odbora JP „Centar za sport, turizam, informisanje i kulturu“ Kostajnica;

20. Prijedlog Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za turističke vodiče;

21. Inforamcija o radu radne grupe za jednakost i ravnopravnost polova;

22. Ostala pitanja;

23. Aktuelni čas.