Javni poziv za obuku seoskih domaćinstava u projektu "Una - jedinstveni resurs održivog razvoja"

Štampa

Obavještavaju se svi zainteresovani građani sa područja opštine Kostajnica da je u okviru realizacije Projekta prekogranične saradnje „Una – jedinstveni resurs održivog razvoja“ objavljen Javni poziv za obuku seoskih domaćinstava.

Obuka seoskih domaćinstava se vrši radi pružanja usluga u seoskom turizmu na području opština Kostajnica i Kozarska Dubica. Nakon odrađenih obuka, biće izabrana tri domaćinstva u svakoj opštini u projektu, koja ispunjavaju opšte i posebne minimalne uslove za kategorizaciju i rad.

Obuka seoskih domaćinstava će biti u potpunosti finansirana sredstvima IPA programa prekogranične saradnje iz projekta „Una jedinstveni resurs održivog razvoja“

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči opštine Kostajnica i na radiju Kostajnica.

Prijave za sudjelovanje u projektu obuke seoskih domaćinstava podnose se na adresu: Opština Kozarska Dubica, Svetosavska 5, 79220 Kozarska Dubica sa naznakom – Projekat „Rijeka Una – jedinstveni resurs održivog razvoja“ Obuka seoskih domaćinstava – prijava.

Sve potrebne informacije zainteresovani dobiti u Administrativnoj službi opštine Kostajnica, Odsjek za razvoj, lični ili na telefon 052-663-113 ili u Turističkoj organizaciji Kostajnica na telefon 052-663-055.

POZIV.pdf

POZIV.pdf(ENG)