Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Javni oglas

Obavještavaju se svi zainteresovani građani da je načelnik opštine Kostajnica raspisao Javni oglas za dodjelu na korišćenje javne površine i postavljanje privremenih objekata na „Zelenoj pijaci“ u Kostajnici.

 

Predmet dodjele su parcele broj: 11., 16., 17., 26.
Predmetne parcele se daju u zakup na pet godina
Početna cijena za zakup bruto površine za predmetne lokacije iznosi 100,00 KM mjesečno.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom: Komisija za dodjelu javne površine na privremeno korišćenje na „Zelenoj pijaci“, opština Kostajnica, Svetosvska 11, prijemna kancelarija, sa napomenom: Ne otvaraj, kontakt telefon i adresa podnosioca zahtjeva.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine i JP „Radio Kostajnica“.

Zainteresovana lica mogu dobiti detaljnije informacije i prijavni obrazac u „Šalter sali“ kod službenika za prijem zahtjeva – info desk ili na telefon 052-663-113/139 lokal 28.

Prijavni obrazac