Radno vrijeme za praznike

Štampa

Obavještavaju se svi građani opštine Kostajnica da su u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske a povodom Nove godine i Dana Republike Srpske  neradni dan 1. 2. i 9. januar 2012. U ove dane ne rade republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

U skladu sa Zaključkom načelnika opštine o određivanju radnog vremena trgovinskim i zanatsko-preduzetničkim radnjama na području opštine Kostajnica u nedjelju 01.01.2012. godine radi zadovoljenja neophodnih potreba građana obavezni su da rade:

- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kostajnica u vremenu od 00.00-24.00 časa – dežurstvo

- Apotekarske ustanove u vremenu od 08.00-13.00 časova

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost u vremenu od 00.00-24.00 časova

- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost KP „Komunalno“ Kostajnica u vremenu od 00.00-24.00 časova – dežurstvo

U ponedjeljak 02.01. i 09.01. 2012. godine obavezni su da rade:

- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kostajnica u vremenu od 00.00-24.00 časa – dežurstvo;

- Apotekarske ustanove u vremenu od 08.00-20.00 časova;

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost u vremenu od 00.00-24.00 časova;

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju trgovačku djelatnost, kiosci za prodaju štampe, cvjećare i mesnice od 07.00 -14.00 časova.

Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost KP „Komunalno“ Kostajnica u vremenu od 00.00-24.00 časova – dežurstvo.