Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Poziv za podnošenje prijave za utvrđivanje visine komunalne naknade

Odsjek za urbanizam i stambeno komunalne poslove Administrativne službe opštine Kostajnica poziva sve vlasnike ili nosioce raspolaganja na stambenom, poslovnom ili drugom prostoru ako su korisnici ili zakupci  tog prostora ili nosioci stanarskog prava da u roku od 30 dana podnesu prijavu za utvrđivanje visine komunalne naknade za finansiranje komunalnih djelatnosti zajedničke potrošnje u opštini Kostajnica.

Visina komunalne naknade utvrđuje se prema jedinici izgrađene korisne površine prostora.

Od obaveze plaćanja komunalne naknade oslobođeni su korisnici novčane pomoći prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi od 1-4 kategorije, civilne žrtve rata.

Nadzor na provođenjem Odluke o komunalnoj naknadi vrši Komunalna policija i građevinska inspekcija.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Odsjeku za urbanizam i stambeno komunalne poslove Administrativne službe opštine Kostajnica lično ili na telefon 052-663-113 lokal 23.