Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Ispravka konkursa

Na osnovu člana 26. i  27. Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 43/07,73/08), a u skladu sa Programom stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do desete kategorije, Prvostepena stambena komisija opštine Kostajnica vrši ispravku Konkursa objavljenog u dnevnom listu „Fokus“, u utorak 25.10.2011. godine, tako da naziv Konkursa traba da glasi „Konkurs za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do desete kategorije dodjelom stambenih jedinica“.

Iz teksta konkursa brišu se odredbe  koje se odnose na stambeno zbrinjavanje dodjelom nepovratnih novčanih sredstava.