Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Administrativne službe opštine Kostajnica obavještava studente korisnike stipendije opštine Kostajnica u školskoj 2011/2012 da je doznačena stipendija za mjesec januar 2012. godine.

Stipendije se mogu podići od 24.04.2012.  na šalterima banaka gdje korisnici imaju otvorene tekuće račune.

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti Administrativne službe opštine Kostajnica obavještava sve preduzetnike sa područja opštine Kostajnica da je novim Zakonom o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti koji je stupio na snagu 01.01.2012. godine propisano da:

Preduzetnici kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranije važećem Zakonu o zanatsko preduzetničkoj djelatnosti, dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama novog zakona o roku od godinu dana od dana stupanja na snagu novog zakona.

Preduzetnici koji ne usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona do 31.12.2012. godine nadležni organ jedinice lokalne samouprave će rješenjem utvrditi prestanak obavljanja djelatnosti i brisati preduzetnika iz registra najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od isteka roka za usklađivanje sa novim zakonom

Za sve dodatne informacije može se obratiti u Odjeljenju za privredu, finansije i društvene djelatnosti – Odsjek za privredu ili na telefon 052-663-113/139 lokal 15.

lopta

U subotu 21.04. u prostorijama FK „Partizan“ je održan prvi sastanak Organizacionog odobra za obilježavanje Partizanove „Crno-bijele noći“, kojim predsjedava načelnik opštine Marko Čolić. Tom prilikom je dogovoreno da se ovogodišnja manifestacija održi 13. i 14. jula i da ova manifestacija postane tradicionalna. U okviru ovogodišnje Crno bijele noći održaće se utakmica reprezentacija Kostajnice i dijaspore, šahovski turnir, zabavno veče i utakmica FK „Partizan“ sa nekom od ekipa iz okruženja.

Također je dogovoreno da se na slijedećem sastanku organizacionog odbora utvrdi detaljan program obilježavanja ovogodišnje „Crno bijele noći“. 

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Petar Borojević zakazao je za petak 27.04.2012. godine sa početkom u 10.00 časova 36. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica.

Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Skraćeni zapisnik za 35. redovne sjednice SO-e,
 2. Informacija o gazdovanju lovištima i ribarskim resursima na području opštine Kostajnica;
 3. Informacija o zaštiti čovjekove okoline;
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta opštine Kostajnica;
 5. Informacija o informisanju građana;
 6. Godišnji Izvještaj o radu preduzeća i ustanova kojih je osnivač opština Kostajnica i godišnji Izvještaj o radu Upravnih i Nadzornih odbora preduzeća i ustanova kojih je osnivač opština Kostajnica;
 7. Izvještaj Komisije za kontrolu poslovanja u preduzećima i ustanovama kojih je osnivač opština Kostajnica – Izvještaj o poslovanju KP „Komunalno“ Kostajnica a.d.;
 8. Godišnji izvještaj o finansijsko-materijalnom poslovanju korisnika budžeta za 2011 godinu;
 9. Završni račun Budžeta opštine za 2011. Godinu;
 10. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije;
 11. Prijedlgo Odluke o prihvatanju obaveza iskorišćenja bespovratnih sredstava iz budžeta RS;
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju komunalne naknade za finansiranje komunalnih djelatnosti zajedničke potrošnje u opštini Kostajnica;
 13. Ostala pitanja
 14. Aktuelni čas

Administrativna služba opštine Kostajnica poziva sve vlasnike plantažnih voćnjaka na području opštine Kostajnica čiji su voćnjaci pretrpjeli štetu usljed niskih temperatura da se do 25.04. jave u Administrativnu službu opštine Kostajnica i podnesu zahtjev za izlazak Komisije  za procjenu štete na lice mjesta i utvrđivanja visine pričinjene štete na osnovu čega bi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u skladu sa svojim mogućnostima nadoknadilo gubitke prozurokovane niskim temperaturama.