Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Obavještavaju se svi zainteresovani građani sa područja opštine Kostajnica da je u okviru realizacije Projekta prekogranične saradnje „Una – jedinstveni resurs održivog razvoja“ produžen Javni poziv za obuku seoskih domaćinstava do 20.01.2012. godine

Obuka seoskih domaćinstava se vrši radi pružanja usluga u seoskom turizmu na području opština Kostajnica i Kozarska Dubica. Nakon odrađenih obuka, biće izabrana tri domaćinstva u svakoj opštini u projektu, koja ispunjavaju opšte i posebne minimalne uslove za kategorizaciju i rad.

Obuka seoskih domaćinstava će biti u potpunosti finansirana sredstvima IPA programa prekogranične saradnje iz projekta „Una jedinstveni resurs održivog razvoja“

Prijave za sudjelovanje u projektu obuke seoskih domaćinstava podnose se na adresu: Opština Kozarska Dubica, Svetosavska 5, 79220 Kozarska Dubica sa naznakom – Projekat „Rijeka Una – jedinstveni resurs održivog razvoja“ Obuka seoskih domaćinstava – prijava.

Sve potrebne informacije zainteresovani dobiti u Administrativnoj službi opštine Kostajnica, Odsjek za razvoj, lično ili na telefon 052-663-113 ili u Turističkoj organizaciji Kostajnica na telefon 052-663-055.

 

- Poziv

- Poziv_eng

Načelnik opštine Kostajnica Marko Čolić i predsjednik Skupštine opštine Petar Borojević uputili su najiskrenije čestitke svim građanima opštine Kostajnica povodom 09. januara Dana i Krsne slave Republike Srpske Svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana.

Povodom predstojećih božićnih praznika načelnik opštine Kostajnica Marko Čolić i predsjednik Skupštine opštine Petar Borojević uputili su čestitku parohu Kostajničkom Petru Makariću i svim građanima opštine Kostajnica pravoslavne vjeroispovjesti sa željom da praznik Hristovog rođenja dočekaju u porodičnoj sreći i zadovoljstvu, a da godina koja je pred nama bude ljepša i uspješnija od prethodne.

MIR BOŽIJI – HRISTOS SE RODI“ 

Komisija za dodjelu stipendija opštine Kostajnica utvrdila je Prijedlog liste stipendista za školsku 2011/12 godinu.

Prijedlog liste se može pogledati na oglasnoj tabli opštine Kostajnica i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kostajnica www.opstina-kostajnica.com.

Prigovor na listu kandidata se može uložiti Načelniku opštine u roku o 8 dana od dana objave ovog obavještenja.


RANG LISTA

RANG LISTA DEFICITARNIH ZANIMANJA

Odsjek za urbanizam i stambeno komunalne poslove Administrativne službe opštine Kostajnica poziva sve vlasnike ili nosioce raspolaganja na stambenom, poslovnom ili drugom prostoru ako su korisnici ili zakupci  tog prostora ili nosioci stanarskog prava da u roku od 30 dana podnesu prijavu za utvrđivanje visine komunalne naknade za finansiranje komunalnih djelatnosti zajedničke potrošnje u opštini Kostajnica.

Visina komunalne naknade utvrđuje se prema jedinici izgrađene korisne površine prostora.

Od obaveze plaćanja komunalne naknade oslobođeni su korisnici novčane pomoći prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi od 1-4 kategorije, civilne žrtve rata.

Nadzor na provođenjem Odluke o komunalnoj naknadi vrši Komunalna policija i građevinska inspekcija.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Odsjeku za urbanizam i stambeno komunalne poslove Administrativne službe opštine Kostajnica lično ili na telefon 052-663-113 lokal 23.